آرتروگرافي چيست

آرتروگرافی یک روش عکس برداری رنگی است که برای دیدن مفصل بکار برده میشوددر روش آرتروگرافی متخصص رادیولوژیست ابتدا ماده خاصی را به همراه هوا به درون مفصل ( معمولا زانو و یا شانه) تزریق میکند. این ماده مانع از عبور اشعه ایکس شده و در واقع موجب میشود فضای داخل مفصل هم مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه منیسک در زانو و یا تاندون روتاتور کاف در شانه بر روی فیلم دیده شود

امروزه آرتروگرافی به عنوان یک وسیله تشخیصی بطور وسیعی جای خود را به ام آر آی داده است

منبع: ايران ارتوپد

Share →