درد باسن که در پشت لگن احساس میشود دردی عمقی است که میتواند به ران و یا کمر هم انتشار پیدا کند و موجب کمر درد شود . این درد میتواند علل متفاوتی داشته باشد. گاهی منشا درد در خود بافت های لگن است و گاهی ممکن است درد از محل دیگری مثل ستون مهره به پشت لگن انتشار پیدا کند.

شایعترین علل این درد عبارتند از

  • سندروم پیریفورمیس
  • التهاب مفصل ساکروایلیاک

 بیماریهای لگن درمان شده با لیزر شامل بیماریهایی  مانند ارتریت یا التهاب مفاصل لگن، بورسیت لگن(التهاب کیسه های کوچک پر از مایع در مفصل)  بوده وبرخی موارد  بیماران دچار هردو بیماری  ارتریت وبورسیت مفاصل لگن می باشند.برخی بیماران تعویض مفصل را تنها راه چاره  درمان درد لگن می دانند.

 در بیشتر موارد بسیاری از بیماران دچار درد لگن پس از اولین جلسه درمان با لیزر احساس بهبودی می کنند. تعداد زیادی از بیماران نیز پس از سه تا چهار هفته درمان با لیزر  بهبودی قابل توجهی پیدا  می کنند.

بورسیت تروکانتریک ( تروکانتر در قسمت یکی از برجستگی های بالای استخوان ران قرار دارد) در ناحیه لگن نیز با لیزر درمان می شود. برخی بیماران دچار بورسیت(بورس کیسه کوچک پر از مایع درناحیه مفاصل است والتهاب ان بورسیت نامیده می شود) پس از مدت کوتاهی درمان با لیزر،احساس بهبودی کرده وبرخی هم نیاز به مدت طولانی تری لیزر درمانی دارند.  روی هم رفته پاسخ این بیماران به لیزر در حد مناسبی است.

منابع: لیزر درمانی شریعتی، ایران ارتوپد

Share →