post_image

 کمردرد اغلب درافراد با سن بشتر از35 سال دیده می شود.کمر از ساختمانهایی مرتبط با همدیگر ساخته شده وشامل استخوان ها، مفاصل،عضلات، رباط ها وتاندون ها است. ساختمان حمایتی اصلی در ناحیه کمر، ستون فقرات می باشد، که از24 استخوان جدا از هم   به نام مهره باضافه استخوانهای ساکروم وکوکسیکس تشکیل شده.  بین مهره ها ، دیسک قرار دارد که باعث جذب شوک ها ی وارده  به ستون فقرات می شود.

عوامل کمک کننده به ایجاد دردکمر

 ایستادن، نشستن یا خم شدن بمدت طولانی

بلند کردن ، حمل کردن و کشیدن وهل دادن بار سنگین

جابجا کردن نامناسب بارسنگین

 مسافرت  ها

زمین خوردن یا افتادن از جائی

عصبی بودن واسترس

وزن بیش از حد  طبیعی وچاقی

وضعیت بدنی نامناسب

درمان کمردرد

برحسب علت کمردرد وشدت ان درمان صورت می گیرد.

اقدامات کمک درمانی برای رفع کمردرد:

فعالیت خود را درحد امکان ادامه دهید

 بر خلاف گذشته که استراحت طولانی مدت برای بیماران کمردرد تجویز می شد؛ شواهد قوی وجود دارد که ادامه فعالیت میتواند به بهبود کمردرد کمک کرده واز مزمن شدن ان جلوگیری کند. استراحت طولانی می تواند باعث افزایش درد و عوارض متعدد بی حرکتی باشد.

استراحت طولانی مدت بیش از دو تا حداکثر چند روز باعث بدتر شدن کمردرد می شود مگر در موارد خاصی که نیاز به استراحت مطلق می باشد.

حداقل بمدت 6 هفته یا تا زمان بهبودی درد ، از بلند کرد ن وزنه یا بار سنگین خودداری کنید

کیسه اب گرم یا کیسه محتوی قطعات کوچک یخ را چند بار در روزاستفاده کنید.  این کیسه ها باید لای حوله پیچیده شده ومستقیما روی پوست قرار داده نشوند.  استفاده از یخ بیش از 20 دقیقه در هر بار  به اعضای بدن اسیب وارد می کند.  میتوانید از کیسه محتوی سبزیجات یخ زده که لای حوله پیچیده شده هم استفاده کنید.بیش از 20 دقیقه یخ را روی محل قرار ندهید.

منبع:دکتر رئیسی و دکتر احدی

Share →