آيا وقتي براي مدتي روي مبل يا پشت ميز کارتان مي‌ نشينيد، احساس مي ‌کنيد پاهاي تان سنگين شده و ورم کرده است؟ ممکن است آن را چندان جدي نگيريد اما در نهايت اين مشکل شما را مجبور مي ‌کند  باپزشک مشورت کنيد. پزشکان مختلف ممکن است نظرات مختلفي در اين خصوص داشته باشند با کلیک بر روی لینک زیر از توضیحات دکتر مطلع شوید.

 

دستگاه وازوترین(درمان ورم)

Share →