post_image

آرتروز مفاصل می‌تواند به درد و ناراحتی‌های جدی، کاهش عملکرد و ایجاد ناتوانی در فرد مبتلا  به آرتروز مفاصل منجر شود. اگرچه افزایش سن و برخی عوامل ژنتیک می‌توانند زمینه ابتلا به آرتروز مفاصل را فراهم کنند، ثابت شده است که داشتن اضافه‌وزن و برخی شیوه‌های نامناسب در نحوه انجام فعالیت‌های زندگی و به‌طور کلی سبک زندگی افراد از جمله عواملی هستند که در کاهش سن ابتلا به آرتروز مفاصل و افزایش ناراحتی‌ها و عوارض  آن تأثیرگذارند.

برای مشاهده فیلم آموزشی علت بوجود آمدن آرتروز و راههای پیشگیری بر روی لینک زیر کلیک کنید

علت بوجود آمدن آرتروز و راههای پیشگیری

Tagged with:  
Share →