post_image

یکی از تغییر شکل های زانو است که در آن، زانوها به یکدیگر نزدیک می شوند و قوزک های داخلی از همدیگر فاصله می گیرند.به همین علت است که این تغییر شکل را به نام زانو ضربدری گفته اند. در این تغییر شکل ، زانوها به خط وسط نزدیک می شوند. فرد مبتلا به تدریج روی لبۀ داخلی پا فشار بشتری وارد می کند و چنانچه کفش این افراد مورد بررسی قرار گیرد، ساییدگی بیشتر در بخش داخلی کفه کفش است.

علل تغییر شکل زانوی ضربدری

- چاقی یا وزن زیاد کودک
- زود راه رفتن کودک
- بیماری نرمی استخوان (راشیتیسم)
- شکستگی در سطوح مفصلی و یا شکستگی در قسمت بالا و پایین مفصل
- رشد بیش از حد کندیل داخلی نسبت به کندیل خارجی( کندیل نام برجستگی انتهایی بعضی استخوان های بلند است)
- زمینه ارثی
- کاهش زاویه بین سر و گردن استخوان ران با تنه آن
- کوتاهی نوار خاصره ای _ درشت نی
- کوتاهی عضله دو سر رانی
- پارگی رباط جانبی داخلی زانو و کوتاهی رباط جانبی خارجی
- ضعف عضلات نیم غشائی و و نیم وتری

علائم زانوی ضربدری

۱- نزدیک شدن زانو ها به خط میانی بدن

۲- دور شدن قوزک داخلی از یکدیگر

۳- کوتاهی تاندون آشیل

۴- تمایل کشگک ها به خارج و احتمال بروز نیمه دررفتگی آن

۵- سائیده شدن زانو ها به یکدیگر به هنگام راه رفتن

۶- خستگی زود رس به هنگام راه رفتن و دویدن

۷- درد پشت ساق و جلوی ران

۸- و.....

 

منبع:فیزیوتراپی.امید ریهب

Share →