post_image

درد پشت چه مبهم وچه تیز وتیر کشنده باشد، باعث می شود که تمرکز بر کار مختل و دشوار شود. متاسفانه بسیاری از مشاغل مانند پرستاری، مشاغل ساختمان سازی و کار در کارخانه فشار زیادی به ناحیه پشت وارد می کنند. حتی کارهای روزمره مانند نشستن پشت میز وکار دفتری می تواند درد پشت وکمر را بدتر کند. با دانستن علل درد می توان از آن پیشگیری کرد.

تعدادی از عوامل و فاکتورهای مساعد کننده کمردرد و درد پشت در این مبحث گفته می شود

نیرو: اعمال نیروی  زیاد به ناحیه کمر مانند بلند کردن وجابجا کردن وسایل  سنگین باعث ایجاد آسیب می شود.

تکرار: انجام دادن تکراری بعضی از حرکات باعث خستگی عضلانی وآسیب به کمر  واندام ها می شود.

وضعیت قامت: قوز کردن باعث تشدید انحنای طبیعی ستون فقرات در ناحیه کمر  وپشت شده ، در نتیجه خستگی عضلات وآسیب ایجاد می گردد.

سایر عوامل: روشن است که عوامل وشرایط دیگری هم باعث کمردرد می گردد. چاقی وداشتن وزن اضافی،وضعیت خوابیدن،وضعیت بدنی نامناسب،سیگار ودخانیات و البته استرس وفشار روانی همگی به  بدتر شدن کمردرد و درد ناحیه پشت کمک می کند.

برای درمان ورفع کمردرد ودرد پشت استفاده از یک صندلی ارگونومیک درمحل کار بهتر است یا استفاده از یک توپ ویژه بدنسازی؟

اگر کمردرد ودرد ناحیه پشت شما بخاطر نشستن پشت میزاست ممکن است نیاز باشد که صندلی کار خود را تنطیم کنید تا حمایت بهتری از ناحیه پشت وستون فقرات بعمل آورد یا حتی ممکن است نیاز به صندلی جدیدی داشته باشید که برای کاهش درد پشت  و کمر طراحی شده باشد.  اگر ارگونومیک  محل کار را رعایت کنید میتواند به  راحتی شما در محل کار کمک کند. ارگونومی مناسب شامل تنظیم بلندی صندلی،فضای کافی برای وسایل  و وضعیت وشکل و میز کاری  مناسب می باشد . بعلاوه می توانید کشش های بدنی مناسب را در فواصلی هنگام کار انجام دهید کشش ها مانند کششهای گردنی ،کشش ساعد؛کششهای در هنگام ایستادن ونشستن وکشش پشت میز است.

استفاده از توپ بدنسازی (fitness ball)در محل کار توصیه نمی شود بلکه بهتر است در منزل از آن استفاده کنید

برای اینکه بدن شما هنگام نشستن روی توپ بدنسازی صاف ومستقیم باشد، نیاز دارید که اندکی تنش عضلات  و توزیع وزن خود را  بر روی توپ تنظیم کنید، تاثیر اینکار به شما کمک می کند که از مزایای ورزشهای تقویت کننده  عضلات مرکزی بوسیله fitness ball (توپ بدنسازی)  بهره مند شوید.با وجود این  تلاش برای حفظ تعادل بمدت طولانی بر روی توپ بدنسازی می تواندباعث افزایش خستگی و ناراحتی  در ناحیه پشت وکمر شود.

منبع:دکتر رئیسی و دکتر احدی

Share →