post_image

علل زانوی ضربدری

عدم هماهنگی در صفحه رشد(در کودکان)
بیماری‌های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان می‌شوند(مثلاً بیماری راشیتیسم)
به دنبال ضربات وارده(به ویژه به صفحه رشد)
آرتروز (استئوآرتریت)
پارگی رباط های زانو
آرتریت روماتویید
شکستگی‌های انتهایی استخوان ران که بد جوش خورده‌اند.
شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی(به علت بد جوش خوردن)

درمان زانوی ضربدری

 - تجویز کفش طبی برای کودکان(در موارد خفیف)
-تجویز کفش طبی و بریس برای کودکان(در موارد شدیدتر نسبت به بالا)
-کم کردن وزن به خاطر خم نشدن بیشتر ساق پاها

Share →