post_image
ماساژ کشکک زانو
یکی از علل شایع درد زانو خشکی بافت اطراف کشکک است.

در این حالت ماساژ درمانی بافت اطراف زانو گاهی باعث از بین رفتن درد می شود. متاسفانه این حالت در بسیاری از موارد تحت عنوان آرتروز زانو ذکر شده و با دادن بی حرکتی باعث بد تر شدن بیمار می شود.

ماساژدرمانی برای مجموعه متنوعی از مشکلات زانو مورد استفاده قرار می‌گیرد که برای مثال از ماساژ زانو می‌توان برای کاهش درد زانو، توان‌بخشی آسیب‌دیدگی‌های ورزشی، کاهش استرس، ریلکس شدن اعصاب، کاهش تشویش و افسردگی و نیز کمک به سلامت عمومی زانو نام برد.

با وجود فواید ماساژ ، ماساژ به ‌عنوان جایگزینی برای مراقبت‌های پزشکی عمومی در نظر گرفته نمی‌شود. پزشک خود را در مورد ماساژ در جریان بگذارید و همچنین همه‌ی برنامه‌های درمانی تجویزشده را با دقت تمام دنبال کنید.

http://www.kneeguru.co.uk/assets/images/Community_Hub/kokmeyer/medial-glide_b.jpg

http://www.kneeguru.co.uk/assets/images/Community_Hub/kokmeyer/lateral-glide_b.jpg

http://www.kneeguru.co.uk/assets/images/Community_Hub/kokmeyer/patellar-tendon_b.jpg

منبع:دکتر فروغ

Share →