post_image

مراقبت های بعد از عمل جراحی اسکولیوز به سه بازه زمانی تقسیم میشوند. در زیر در مورد مراقبت های مورد نیاز در هر دوره به تفصیل بحث میشود.

مراقبت های شش هفته اول بعد از جراحی

 • مراقبت از زخم جراحی : پانسمان روی زخم جراحی باید هر روز تعویض شود. وقتی زخم خشک شده و دیگر ترشحی نداشت نیازی به پانسمان نخواهد داشت. بخیه ها ممکن است جذبی باشند و اگر نباشند معمولا بعد از 3-2 هفته به توسط پزشک یا پرستار خارج میگردند.
 • حمام : در دو هفته اول بیمار قسمت های مختلف بدن خود را بصورت جداگانه و با لیف یا یک تکه پارچه یا با اسفنج میشوید. بعد از دو هفته میتوان از دوش استفاده کرد و بیمار بعد از چهار هفته میتواند از وان استفاده کند.
 • فعالیت بدنی : بعد از جراحی بیمار میتواند هر اندازه که خواست بنشیند ولی باید تشویق شده تا زیاد راه برود. هر وقت بیمار احساس راحتی کرد میتواند از پله هم بالا و پایین برود. در این مدت چیزی بیش از یک کیلوگرم بلند نکند. به طرفین نچرخد و خم نشود. اگر میخواهد چیزی را از زمین بلند کند بنشیند و آن را در دست بگیرد و سپس بلند شود. به شکم دراز نشود. همچنین رانندگی تا 6 هفته بعد از جراحی ممنوع است
 • میتواند از توالت صندلی دار استفاده کند
 • میتواند در صندلی ماشین بنشیند ولی کمی پشتی صندلی را به عقب بدهد
 • برای کاهش درد پزشک معالج معمولا از استامینوفن یا کدئین استفاده میکند. از ضد التهاب ها مانند ایبوپروفن، ناپروکسن، سلکوکسیب باید استفاده کرد چون این داروها میتوانند فیوژن مهره ها را به تاخیر اندازند

مراقبت های 6 هفته تا 3 ماه بعد از جراحی

 • در این بازه زمانی بیمار سعی میکند تند تر راه برود. بیشتر از پله استفاده کند و با دوچرخه ثابت ورزش کند. میتوان روزی 5-3 با ورزش آئروبیک سبک انجام داد
 • بیمار میتواند اشیاء تا 5 کیلوگرم را بلند کند
 • بیمار میتواند خم شود و بچرخد ولی در حین انجام این حرکات نباید چیزی را بلند کند
 • بیمار میتواند استخر برود ولی شنا نکرده و فقط در آب راه برود

مراقبت های 3 ماه تا 6 ماه بعد از جراحی

 • در ماه سوم بعد از جراحی بیمار میتواند در جای خود جهش کند و در استخر آرام شنا کند
 • در ماه چهارم میتوان شدت و میزان جهش و شنا را بیشتر کرد
 • بیمار در ماه 6-5 میتواند از لحاظ میزان فعالیت های بدنی به حالت زندگی قبل از جراحی برگردد. البته باید دقت کرد که برای انجام هر کاری آن را آرام و بتدریج انجام دهد تا بدن وی بتواند کم کم خود را با شرایط جدید وفق دهد. از کارهایی که با کمر خمیده به جلو فشار زیادی به کمر میندازند باید اجتناب کرد
 • بعد از گذشت 12-9 ماه و با تایید جوش خوردن مهره ها به توسط پزشک معالج، بیمار میتواند بسیاری از ورزش ها حتی اسکی ، کوهنوردی، فوتبال، بسکتبال و دویدن را انجام دهد. البته بعضی ورزش ها که نیاز به انعطاف زیاد ستون مهره دارند مانند ژیمناستیک و بعضی ورزش ها که ضربات شدیدی به بدن وارد میکنند مانند ورزش های رزمی مناسب بیمار نیستند.

 

منبع:ایران ارتوپد

Share →