post_image

اگر بنا به دلایلی دیسک کمر از قسمت عقبی خود دچار بیرون زدگی یا فتق شود، این قسمت بیرون زده روی نخاع یا رشته های نخاع فشار وارد می کند و سبب بروز کمردرد با انتشار به پاها می شود.

در این حالت دیسک‌ها، بالشک‌های نرم میان مهره‌ها، از جای خود بیرون می‌زنند و بر روی ریشه‌های اعصاب اطراف ستون فقرات فشار می‌آورند.

برای مشاهده فیلم آموزشی لیزر درمانی دیسک کمر (۱) بر روی لینک زیر کلیک کنید

لیزر درمانی دیسک کمر (۱)

Tagged with:  
Share →