پارگی رباط صلیبی

رباط صلیبی قدامی بخش مهمی برای راه رفتن است. پارگی رباط صلیبی قدامی در زانو میتواند بدون بروز هیچ مشکلی بوده و بیمار سال ها با آن زندگی کند و حتی از وجود آن اطلاع نداشته باشد. از طرف دیگر همین آسیب میتواند موجب بروز مشکلاتی برای بیمار شود که مهمترین آنها احساس ناپایداری و لقی و بی ثباتی مفصل زانو یا به عبارتی خالی کردن زانو  است. زانو ممکن است هر چند وقت یکبار پیچ خورده و متورم و دردناک شود.در این مقاله به بحث علل و علایم پارگی رباط صلیبی زانو و درمان آن می پردازیم.

یکی از علل کشیدگی و پارگی رباط صلیبی زانو می تواند در حد متوسط  پارگی های کوچک تا جراحت شدید که رباط کاملا پاره می شود باشد. رباط از طریق راه های گوناگونی پاره می شود. شایع ترین راه هنگامی است که زانو بسیار زیاد به سمت عقب خم و هنگامی که بیش از جد به سمت کناره ها خم می شود. علت پارگی رباط صلیبی قدامی معمولا ناشی از تاثیر گرفتن مستقیم زانو از جلوی ران می باشد، یعنی  زمانی که ران در وضعیت ثابت است.

آخرین مقالات

فهرست
Call Now Buttonتماس