آرتروز مچ دست و درمان آن

آرتروز مچ دست به مراتب کمتر از آرتروز در اندام های تحتانی است چون تحمل وزن در این مفصل نداریم. آرتروز مچ دست غالباً متعاقب ضربه های وارد بر مچ و شکستگی های مختلف استخوان های مچ دست ایجاد می شوند.

علائم و نشانه ها

علائم و نشانه های این نوع آرتروزغالباً چندین سال بعد از شروع آن بروز می کند.درد مچ دست، سفتی و محدودیت حرکات مفصل و کم شدن قدرت مچ دست از علایئم برجسته آرتروز مچ دست است. تشخیص بر اساس شرح حال، و علائم بالینی بیمار در معاینه و همچنین نشانه ها در عکس رادیولوژی است. درمان نیز مانند سایر آرتروز هاست.

آرتروز مفصل بین اولین استخوان کف دست با مچ دست به مراتب شایع تر از آرتروز مچ دست و به طور کلی شایع ترین مفصلی است که در دست و مچ دست دچار آرتروز می شود. علت آن تحرک بیش از حد مفصل است که در خانم های خانه دار بیشتر دیده می شود. درد، سفتی و محدودیت حرکات مفصل از علایم برجسته بیماری است. تشخیص نیز بر اساس شرح حال و معاینه بالینی بیمار و نشانه های رادیوگرافی است.

درمان

درمان آرتروز مفصل بین اولین استخوان کف دست با مچ دست شامل درمان طبی و درمان های جراحی است. در درمان طبی  شامل گرم نگه داشتن محل دردناک، داروهای ضدتورم و ضد درد مثل سالسیلات ها و تزریق درون مفصلی کورتون و داروهای مسکن است.

استفاده از مچ بندهای طبی بی حرکت کننده مفصل به طور متناوب در کاهش علائم مؤثر است. در صورت عدم کفایت درمان های طبی درمان های جراحی سودمند هستند.

 فیزیوتراپی

ورزش های زیر برای کاستن از دردهای آرتروز مچ دست طراحی شده اند. اگر این ورزش ها هر روز و ترجیحاً چند مرتبه در روز انجام شوند، می توانند تأثیر فراوانی در کم کردن و درمان درد مچ دست داشته باشند.  انجام دادن این حرکات در حالتی که دست خود را در آب گرم غوطه ور کرده باشید بسیار ساده تر خواهد بود. با این حال مراقب باشید و در محدوده ی توانایی خود عمل کنید. ورزش آرتروز مچ دست نباید طوری انجام شود که در حین اجرا موجب درد شود.

1. خم کردن انگشتان 

ورزش های دست را با شل کردن عضلات دست آغاز کنید. سپس انگشتان را به صورت صاف و نزدیک به یکدیگر نگه دارید. حالا بند اول و وسط انگشتان خود را خم کنید. مچ و مفاصل دست را صاف و مستقیم نگه دارید. نرم و آهسته دست خود را به حالت اول برگردانید. همین حرکت را با دست دیگر تکرار کنید. اگر می توانید حرکت را چند بار برای هر دست تکرار کنید .

2. مشت کردن دست 

حرکت را با نگه داشتن انگشتان در حالت کشیده و دور از هم آغاز کنید. سپس انگشتان را به شکل مشتی نرم و آزاد مشت کرده و شست خود را برروی باقی انگشتان قرار دهید. مراقب باشید که انگشتان را محکم به یکدیگر فشار ندهید. نرم و آهسته به حالت اولیه بازگردید. این تمرین را برای درمان آرتروز مچ هر دو دست انجام دهید.

3. باز و بسته کردن انگشتان 

انگشتان خود را تاجای ممکن (بدون درد گرفتن) از یکدیگر دور کرده و چند ثانیه به همین حالت نگه دارید. به نرمی انگشتان را شل کرده و به یکدیگر نزدیک کنید. دوباره به حالت باز برگردید. این حرکت را با هر دو دست انجام داده و به تدریج تعداد دفعات آن را افزایش دهید .

4. لمس نوک انگشتان 

     * قسمت اول

انگشتان خود را صاف نگه دارید. شت خود را در عرض کف دست خم کرده و با نوک آن برآمدگی پایین انگشت کوچک را لمس کنید. اگر نمی توانید شست را تاجایی که این محل را لمس کند بکشید، تنها آن را تا جای ممکن خم کنید. سپس شست را به حالت اولیه برگردانید.

     * قسمت دوم

سپس یک یک انگشتان را به نوک شست رسانده و شکلی مانند حرف O انگلیسی بسازید. این حرکات را نرم و آرام انجام دهید و پس از انجام حرکت با تمام انگشتان، کل تمرین را با دست دیگر تکرار کنید .

5. راه بردن انگشتان 

کف دست خود را بر روی صافی مانند میز قرار دهید به طوری که انگشتان اندکی با هم فاصله داشته باشند. انگشتان را یک به یک به سمت شست حرکت دهید. حرکت را با بلند کردن و حرکت دادن انگشت اشاره آغاز کرده و به ترتیب با دیگر انگشتان ادامه دهید. در طی انجام این تمرین مچ دست و شست خود را ثابت نگهدارید. حرکت را با دست دیگر خود برای درمان آرتروز مچ دست انجام دهید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

علت،علائم و درمان آرتروز مچ دست

 آرتروز مچ دست و علائم آن

 راههای درمان آرتروز

منبع:برگرفته از کتاب دردهای مفصلی

تماس