Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

post_image

آرتروگرافی یک روش عکس برداری رنگی است که برای دیدن مفصل بکار برده میشود.

در روش آرتروگرافی متخصص رادیولوژیست ابتدا ماده خاصی را به همراه هوا به درون مفصل ( معمولا زانو و یا شانه) تزریق میکند. این ماده مانع از عبور اشعه ایکس شده و در واقع موجب میشود فضای داخل مفصل هم مانع عبور اشعه شده و در نتیجه سایه منیسک در زانو و یا تاندون روتاتور کاف در شانه بر روی فیلم دیده شود.

امروزه آرتروگرافی به عنوان یک وسیله تشخیصی بطور وسیعی جای خود را به ام آر آی داده است.روشی است برای مطالعه ی ساختمان های داخلی مفاصل بدن که با ترزیق ماده ی کنتراست زا در مفصل کنتراست مصنوعی ایجاد کرده وسپس تحت پوزیسیون های متفاوت از آن رادیوگرافی بعمل می آورند .

انواع آرتروگرافی

Pneumography.1

Arthrography with opaques.2

Pneumo-arrthrography.3

آرتروگررافی اندام فوقانی

آرترو گرافی اندام فوقانی شامل مچ دست آرنج وشانه است.

آرترو گرافی مچ دست :Arthrography of wrist

مطالعه ساختمان داخلی مچ دست با ترزیق ماده ی کنتراست زای غیریونی به داخل کپسول مفصلی را آرتروگرافی مچ دست می نامند

انجام آزمایش آرتروگرافی

دست درحالت  PA  و سوزن با زاویه ی 15 درجه به طرف سر در فضای مفصلی رادیوکارپال وارد می شود،ماده کنتراست زای غیریونی به میزان ml 5-3تزریق میشود.

منبع:رادیولوژی اینفو,ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

Share →
Call Now Buttonتماس