آرتریت روماتوئید و رابطه جنسی

درد آرتریت روماتوئید به معنی پایان صمیمیت جنسی نیست.
روابط جنسی شما ( یا چیزی که وجود ندارد ) احتمالا در صدر لیست موضوع گفتگوهایتان در مورد آرتروز با پزشک نیست. حتی اگر مجموعه ای از موضوعات دیگری باشند که در باره آنها صحبت نشده باشد، از جمله عوارض جانبی داروها یتان ، سفتی و درد صبحگاهی ، و وعده داروی جدیدی که به تازه گی در مورد آن مطالعه کرده اید، صحبت کردن در مورد رابطه جنسی می تواند تنها یک شرم ساده باشد.
اما واقعیت این است که، یکی از هر سه نفر مبتلا به ارتریت روماتوئید می گوید که آرتریت روماتوئید، تاثیر قابل ملاحظه در رفتار جنسی اش داشته است. و یکی از هر ۱۰ نفر مبتلا به ارتریت روماتوئید، می گوید که در ارتباط با رابطه جنسی سوالی نکنید.

منبع: سایت دکتر وریانی

تماس