آماس کیسه ای مفصلی

عمل آرتروسکوپیک برای برطرف کردن  آماس  مفصلی – استخوانی در زانو مزیت بالاتری نسبت به ‏درمان های دارویی و ورزش درمانی ندارد.‏

تحقیق روی 178 بیمار با ‏میانگین سنی 60 سال انجام شد که نیمی از آنها جراحی آرتروسکوپیک را روی زانو هایشان انجام داده و در کنار آن ‏دارو درمانی و ورزش درمانی را هم ادامه داده بودندو گروه دیگر فقط دارو درمانی و ورزش درمانی را انجام داده بودند. ‏پس از مدت دو سال پیگیری محققان مشخص شد از شدت بیماری، در هر دو گره به یک اندازه کاسته شده است. ‏

عمل آرتروسکوپیک

در عمل آرتروسکوپیک که یک جراحی تهاجمی است ابزار خاصی که شامل یک آرتروسکوپ هم هست با یک برش ‏کوچک داخل زانو می شود و سپس جراح سطح مفصل را صاف می کند.‏ عمل آرتروسکوپیک کارایی چندانی برای کسانی که مبتلا به ورم مفصل زانو هستند، ‏ندارد.

بیمارانی که مبتلا به ورم مفصل و ‏پارگی غضروف در زانو هستند می توانند از این جراحی بهره بگیرند.‏

پارگی های غضروف که از طریق MRI تشخیص داده می شوند مساله را بغرنج می ‏کنند و ممکن است به درمان های غیر ضروری بیانجامد و مساله پیچیده دیگر این است که پارگی های غضروفی ‏معمولا” همراه با ورم مفصلی- استخوانی همراه است.

تماس