آناتومی زانو

زانو: در مورد آناتومی زانو باید به این موارد توجه داشت : زانو مفصلي است كه غير از حركت باز و بسته شدن داراي حركات خفيف چرخش به داخل و خارج نيز مي باشد در تشكيل و نگهداري مفصل زانو, استخوانها , رباطها و غضروف هايي شركت دارند كه به اختصار ساختار زانو و عملكرد آن ها را توضيح مي دهيم.

استخوانها :- سه استخوان در تشكيل مفصل زانو شركت دارند.

– در بالا استخوان ران و در پائين استخوان درشت ني و در جلو استخوان كشكك در تشكيل مفصل زانو شركت مي كنند.

– استخوان نازك ني در تشكيل مفصل زانو شركت ندارند اما درست در مجاورت بخش خارجي مفصل زانو قرار دارد.

رباطها :

 رباط ها باندهاي فيبري هستند كه دو استخوان را بهم ارتباط و متصل مي كنند.

– زانو 4 رباط مهم دارد كه اين 4 رباط استخوان ران را به استخوان درشت ني محكم متصل مي كنند و پايداري استاتيك مفصل زانو را تامين مي كنند.

– رباطهاي صليبي قدامي و خلفي سبب پايداري مفصل زانو در حركات به سمت جلو و عقب و ضربات در اين جهات و نيز پايداري مفصل زانو در برابر حركات چرخشي اعمال شده به زانو مي شوند.

– رباطهاي جانبي داخلي و خارجي كه در طرفين زانو قرار دارند هم سبب پايداري مفصل زانو در برابر اعمال نيرو به سمت خارج و داخل زانو مي شوند.

زانو دارای ۴ رباط مختلف است که ممکن است دچار آسیب‌دیدگی شوند. آسیب‌دیدگی رباط زانو ممکن است به صورت کشیدگی ریاط یا پارگی آن باشد. پارگی رباط می‌تواند به صورت جزئی و یا کامل باشد. آسیب‌دیدگی رباط‌های زانو عموما باعث بروز درد، تورم، حساسیت به لمس زانو، کبودی و محدودیت حرکتی زانو می‌شود. همچنین ممکن است شما در زانوی خود احساس عدم ثبات داشته باشید و به حالت لنگان راه بروید. رباط صلیبی شامل رباط متقاطع قدامی ‌یا ACL و رباط متقاطع خلفی یا PCL می باشد. رباط‌های ACL و PCL دو رباط مورب هستند که به صورت ضربدری از روی یکدیگر عبور می‌کنند و به همین خاطر به آن‌ها رباط‌های ضربدری نیز گفته می‌شود. در صورتی که آسیب‌دیدگی و پاره شدن رباط زانو رخ دهد و در حدی شدید باشد که هیچ‌یک از روش‌های درمانی دیگر موثر نباشند، انجام جراحی تجویز می‌شود.

تاندونها:
تاندونها عضلات را به استخوان اتصال مي دهند.

– تاندون عضله چهار سر راني ( جلوي ران ) در پائين در جلوي مفصل زانو به استخوان كشكك اتصال مي يابد و ادامه آن در پائين كشكك به استخوان درشت ني اتصال مي يابد. عمل عضله چهار سر راني باز كردن زانو مي باشد.

غضروفها:

 به ساختمانهاي غضروفي زانو منيسك مي گوئيم كه در بين دو استخوان درشت ني و ران قرار دارند و سبب افزايش سطح تماس در استخوان فوق و افزايش پايداري مفصل زانو مي شوند.

بورسها :

 بورس يك كيسه كوچك حاوي مايع است كه سبب تسهيل حركات مفصلي مي شوند.

– زانو سه بورس دارد كه عبارتند از :

بورس كشكك ( جلوي كشكك و زير پوست )

بورس زير كشكك

و بورس غازي (Anserine) كه در سمت داخل زانو حدود 2 اينچ زير مفصل زانو قرار دارد.

منبع: دکتر حیدریان

تماس