Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

post_image

احتمال شکستگی استخوان ران و مفصل ران در کسانی که سکته مغزی کرده اند به دو برابرافزایش پیدا میکند. این نتیجه مطالعه ای است که در مجله انجمن قلب امریکا به چاپ رسیده است. در این مطالعه که بر روی بیش از 6 هزار بیمار با شکستگی ران و شکستگی های مفصل ران انجام شد نتایج زیر به دست آمد.

 • سکته مغزی ریسک شکستگی ران و مفصل ران را دو برابر میکند
 • در بین زنان احتمال شکستگی بعد از سکته مغزی بیش از دو برابر است
 • در سه ماه اول بعد از سکته مغزی احتمال شکستگی ران و مفصل ران باز هم بیشتر بوده و به حدود سه برابر طبیعی میرسد
 • در کسانی که سن آنها در زمان سکته مغزی کمتر از 70 سال بوده احتمال این شکستگی ها به حدود 5 برابر طبیعی میرسد

مطالعات قبلی نشان داده بود که در 6 ماه اول بعد از سکته مغزی بیشترین میزان کاهش تراکم استخوان در بیماران دیده میشود و این کاهش تراکم در استخوان های اندام فلج شده بیش از طرف مقابل است. محققین عامل عمده این وضعیت را کاهش تحرک بیمار بعد از سکته میدانند.

بیشترین میزان شکستگی های ران و مفصل ران در بیمارانی که سکته مغزی داشته اند در سنین بالای 50 سال اتفاق میفتد و متوسط زمان بین سکته و شکستگی حدود 2 سال است.

محققان توصیه میکنند که در این بیماران اطرافیان وی و خود او باید توجه خاصی داشته باشند که از زمین خوردن او جلوگیری کنند. همچنین استفاده از داروهایی که از پوکی استخوان پیشگیری میکنند ممکن است مانع افزایش احتمال شکستگی در این بیماران شود.
منبع:ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

 • شکستگی استخوان های ساق (درشت نی و نازک نی)شکستگی استخوان های ساق (درشت نی و نازک نی)
 • شکستگی استخوان: تشخیص ، درمان و علل آنشکستگی استخوان: تشخیص ، درمان و علل آن
 • جراحی و علل شکستگی استخوان ترقوه در ناحیه شانهجراحی و علل شکستگی استخوان ترقوه در ناحیه شانه
 • شکستگی استخوان های ساق پا (درشت نی و نازک نی) شکستگی استخوان های ساق پا (درشت نی و نازک نی)
 • شکستگی لگن : پیشگیریشکستگی لگن : پیشگیری
 • علائم آرتروز انگشتان دستعلائم آرتروز انگشتان دست
Tagged with:  
Share →
Call Now Buttonتماس