آرتروز زودرس

افرادی که دارای انحراف کشکک زانو هستند در صورتی که به درمان آن نپردازند به آرتروز زود رس دچار می شوند

کمبود کلسیم در سنین رشد ، سرماخوردگی ، روماتیسم التهابی، عیوب مادر زادی و عوامل ارثی  می تواند در انحراف زانو موثر باشد.

انحراف زانو معمولا  به دو شکل انحراف زانو به سمت داخل و انحراف زانوبه سمت خارج است در حالت نرمال وقتی فرد در حالت ایستاده است و دو اندام تحتانی را به هم نزدیک می کند باید زانوها و مچ پا همزمان به زانو و مچ مقابل برخورد کند .یعنی اگر دو مچ پا به هم برسد ولی زانوها هنوز فاصله داشته باشند این غیر طبیعی است و زانوی پرانتزی نامیده می شود.

وقتی صفحه رشد مفاصل به طور متعادل رشد نکند فرد به این مشکل دچار می شود لذا  قبل از بلوغ و تا زمانی که صفحه رشد هنوز بسته نشده است بهترین سن برای عمل جراحی انحراف زانو است.

استفاده از کفش های طبی و فیزیو تراپی بعد از بسته شدن صفحه رشد در رفع این مشکل تاثیر ندارد و نیازمند عمل جراحی است.

منبع:وبلاگ دکتر حسین زاده

مقالات مرتبط

  • ساختمان ستون فقراتساختمان ستون فقرات
  • کندرومالاسی کشکک چیست؟کندرومالاسی کشکک چیست؟
  • راهکارهای فوق العاده درمان زانو درد 2راهکارهای فوق العاده درمان زانو درد 2
  • تمریناتی برای مفصل زانوتمریناتی برای مفصل زانو
  • مبتلایان به آرتروز زانو بخوانندمبتلایان به آرتروز زانو بخوانند
  • راهکارهای فوق العاده درمان زانو درد 1راهکارهای فوق العاده درمان زانو درد 1
Share →
Call Now Buttonتماس