انحراف ستون فقرات (اسکولیوز) ایدیوپاتیک (idiopathic scoliosis)

شایع ترین نوع انحراف ستون فقرات؛ اسکولیوز ایدیوپاتیک هستند. انحراف ستون فقرات ایدیوپاتیک به این معناست که ما بیمار را معاینه کردیم و مشکل عصبی – عضلانی ندارد. در رادیولوژی هم نقصی در مهره نداریم.

انحراف ستون فقرات (اسکولیوز ) ایدیوپاتیک به این معناست که ما علت واقعی به وجود آمدن آن را نمی دانیم.

انحراف ستون فقرات (اسکولیوز ) ایدیوپاتیک به سه گروه تقسیم می شود:

الف) infantile idiopathic scoliosis: بین 0 تا 3 سال به وجود می آید.

ب) Juvenile idiopathic scoliosis: بین 3 تا 10 سال به وجود می آید.

ج) adolescent idiopathic scoliosis: پس از 10 سالگی به وجود می آید.

به یاد داشته باشید که شایع ترین نوع انحراف ستون فقرات (اسکولیوز ) ، adolescent idiopathic scolisosis می باشد که در دخترها 10 برابر شایعتر از پسرها می باشد. انحراف ستون فقرات (اسکولیوز ) ایدیوپاتیک معمولاً به شکل حرف S می باشد. یک انحنا که بزرگتر می باشد؛ انحنا اصلی (major curve) می باشد و انحنا دیگر که کوچکتر است؛ انحناهای جبرانی می باشد که برای حفظ بالانس سر روی لگن می باشد.

منبع:متخصص جراحی و ارتوپدی تهران

تماس