انواع تومورهای استخوانی

اختلال‌ هاي استخواني به انواع ضايعات منفرد، متعدد، منتشر، تغيير دهنده شکل استخوان، عفونت و انواع تومورها تقسيم مي‌ شوند.تومورهاي استخواني مي ‌توانند از هر بخش استخوان که شامل بافت استخوان، غضروف، عضله، بافت چربي و عصبي است، رشد کنند.تومور اوليه استخوان، توموري است که از بافت استخوان منشاء مي‌ گيرد و ممکن است خوش ‌خيم يا بدخيم باشد.تومور ثانويه استخوان که شايع ‌تر نيز مي باشد از نواحي ديگر بدن آغاز و به استخوان سرايت مي ‌کند.

علايم تومورهاي اوليه و ثانويه استخوان

درد ، تورم و ضعف استخواني از علايم شايع هستند.

تومورهاي خوش ‌خيم استخوانی

تومورهاي خوش ‌خيم استخوان فقط باعث ضخيم‌ شدن سطح استخوان مي‌ شوند و حالت تهاجمي به بافت‌ هاي مجاور را ندارند و تشکيل بافت نرم و حساسيت به لمس ديده نمي ‌شود.

 تومورها به انواع مختلف تقسيم مي ‌شوند که عبارت اند از

تومور استخوانی انکندروم

تومورهاي بزرگ شونده و حاوي لکه‌ هاي کلسيم مي ‌باشد که بيشتر در استخوان ‌هاي دست به وجود مي ‌آيد.

کيست‌ هاي ساده استخوان

در کودکان و جوانان به صورت اتفاقي در استخوان ‌هاي ران و بازو ديده مي ‌شود.

کيست‌هاي آنوريسمي استخوان

بيشتر به دنبال يک تومور اوليه زمينه ‌اي در مهره‌ ها و استخوان ‌هاي بلند يا لگن در کودکان و جوانان ديده مي ‌شود، اما سرطاني نمي‌ باشند. اين کيست ‌ها گاه به سرعت بزرگ شده و مهاجم به نظر مي ‌رسند اما کاملا خوش‌ خيم هستند.

تومورهاي اوليه استخوان

اين تومورها به انواع مختلف تقسيم مي ‌شود که  عبارت اند از:

تومور استخوانی استئوسارکوم

شايع ‌ترين نوع سرطان اوليه است که اغلب در سنين 5 تا 20 سال ديده مي ‌شود. منشاء اين تومور در بافت تازه يک استخوان در حال رشد مي‌ باشد که بيشتر در زانوها و بازوها است و اغلب با درد و تورم و حساسيت به لمس در ناحيه بالا و پائين زانو مشخص مي ‌شود.

در اغلب موارد قبل از اين ‌که اين سرطان تشخيص داده شود، تومور در قسمت‌ هاي مختلف بدن پخش شده است.

تومور استخوانی يوئينگ سارکوما

اين سرطان نيز بيشتر در کودکان و نوجوانان شايع است و معمولا از مغز استخوان‌ هاي بلند مانند استخوان ساق و دنده‌ ها و لگن و بازو منشاء مي ‌گيرد و مي ‌تواند استخوان را براي شکسته شدن مستعد سازد.

تومور استخوانی کندروسارکوم

از غضروف استخوان‌ هاي لگن،شانه  و قسمت بالاي ران منشاء مي ‌گيرد و بيشتر در سن 30 تا 50 سال ديده مي ‌شود و نسبت به ساير موارد رشد آهسته ‌تري دارد.

تومورهاي ثانويه استخوان

تومورهاي ثانويه از ساير نواحي بدن منشاء گرفته و از نوع اوليه شايع ‌تر هستند و در سنين بالا ديده مي ‌شوند و با احساس درد استخوان که معمولا از هنگام شب شروع مي ‌شود، مشخص مي ‌گردند.استخوان‌ هاي دنده، ستون مهره ‌ها، جمجمه، لگن، ران و بازو بيشتر درگير مي ‌شوند.

درمان تومورهای استخوان

درمان بسته به نوع تومور، اندازه، محل، سرعت و پيشرفت آن و سن بيمار متغير است، ولي معمولا از روش ‌هاي جراحي، شیمی درمانی ، راديوتراپي و هورمون درماني استفاده مي ‌شود.

منبع:دکتر شجاعی

تماس