بیماریهای مفاصل و اختلال جنسی

استئوآرتریت به طور اولیه عملکرد جنسی را به علت درد مفاصل،  خشکی، خستگی درگیر میکند و نیز درگیری مفصل ران  اغلب باعث مشکلات جنسی میشود. جایگزینی کامل مفصل ران  به طور معنی داری عملکرد جنسی را بهبود میبخشد. در یک مطالعه ۶۰% بیماران از مشکلات جنسی بعد از جراحی رها شدند. باید بعد از جایگزینی مفصل ران وضعیت درست را به بیمار یاد داد تا از خطر دررفتگی ران  بکاهیم. بسیاری از جراحان بیماران را از مقاربت تا ۱ تا ۲ ماه بعد از جراحی منع میکنند.

منبع: سایت دکتر وریانی

تماس