بیماری لوپوس اریتماتوز

لوپوس در لغت به معنی گرگ می باشد.سیستمیک لوپوس اریتماتوز یک اختلال خود ایمنی چند سیستمی با علت نا شناخته است.همچنانکه اگر گرگی به موجودی حمله کند هیچ عضو سالمی در بدن او باقی نمی گذارد این بیماری نیز تقریبا هیچ عضوی از از بدن را از حمله خود مصون نمی گذارد.این بیماری با بروز آنتی بادی های متعدد همراه می باشد.

ابتلا به این بیماری در هر سنی می تواند اتفاق بیفتد اما شیوع آن در زنان بیشتر و شایع تر ین سن بروز اولین تظاهرات آن دهه دوم سوم یا چهارم عمر است.این بیماری در واقع هر ارگان را در بدن گرفتار می سازد.اختلالات خلقی و عصبی از جمله سایکوز(جنون) و افسردگی نیز در این بیماری شایع هست پیش آگهی بیماری بیمار مبتلا از شکل مزمن و آرام با علائم و مشکلات نسبتا اندک تا نوع مرگبار و سریعا پیشرونده بیماری و مرگ زودرس متغیر است.تشخیص بر اساس یافته های بالینی و آزمایشگاهی استوار است.و بر این اساس معیار های بالینی خاصی برای بیماری تعیین شده است.تشخیص بیماری بر اساس طبقه بندی بر مبنای 11معیار می باشد.در فردی که به طور همزمان و طی معاینات پزشکی با هر فاصله ای دارای 4 معیار یا تعداد بیشتری از معیار های مذکور باشد تشخیص سیستمیک لوپوس اریتماتوز انجام می گیرد.

به اوايل قرن بيستم برم يگردد. معني واژه “سيستميك” درگير « لوپوس سيستميك اريتماتوز » استفاده از نام شدن اندامهاي مختلف بدن است. واژه “لوپوس” از يك آلمه لاتين مشتق شده است آه به معني “گرگ”مي باشد؛ چون در اين بيماري بثورات پوستي مشخصي در صورت بيمار به وجود م يآيد آه به شكل بال پروانه است و نمايي شبيه گرگ به فرد مي دهد. واژه “اريتماتوز” در زبان يوناني به معني سر خرنگ است آه به تظاهرات پوستي قرمز رنگ بيماري دلالت دارد.

شيوع اين بيماري چقدر است؟

قبل SLE يك بيماري نادر است آه 5 نفر از يك ميليون نفر آودك را در هر سال مبتلا مي سازد. ابتلا به SLEاز سن 5 سالگي نادر است و بيماري در سنين قبل از بزرگسالي نيز ناشايع است.زنان در سنين باروري ( 15 تا 45 سال) بيشترين گروه مبتلايان به اين بيماري را تشكيل ميدهند و نسبت زنان به مردان در اين گروه سني، 9 به 1 است. در آودآان آم سن و سال – قبل از دوران بلوغ – نسبت پسران مبتلا بيش از دختران است.در سراسر دنيا يافت مي شود. بيماري بيشتر در نژادهاي امريكايي، اسپانيايي، آسيايي و بوميان امريكايي SLE
ديده مي شود.

علل ايجاد بيماري کدامند؟

يك بيماري خودايمني است آه در آن SLE شناخته نشده است. چيزي آه مي دانيم اينست آه SLE علت دقيق قابليت سيستم ايمني بدن براي افتراق عوامل بيگانه و خارجي از بافتها و سلولهاي خودي از بين ميرود.سيستم ايمني دچار اشتباه م يشود و برضد سلولهاي سالم خودي آنت يبادي ترشح مي آند و همانند يك عامل بيگانه، عوامل خودي را نابود مي آند. نتيجه اين پديده، به راه افتادن يك سري واآنشهاي خودايمني است باعث ايجاد التهاب در اندامهايي خاصي نظير مفاصل، آلي هها، پوست و غيره مي شود. التهاب در بافت بدن با4علامت مشخص گرمي، قرمزي، تورم و گاهي اوقات با دردناك بودن در لمس نمايان مي گردد. اگرنشانه هاي التهاب براي مدتهاي طولاني پابرجا بماند، بافتها دچار آسيب مي شوند و عملكرد طبيعي آنان مختل التهاب ايجاد شده در اين بيماري است. SLE مي گردد. به دليل وجود اين وقايع، هدف درماني به نظر مي رسد آه عوامل خطر ارثي مختلفي به همراه برخي عوامل محيطي تصادفي موجب برانگيخته شدن
پاسخ ايمني غيرطبيعي ميشوند

معیار ها عبارتند از:

1-راش ناحیه ی گونه.

2-راش دیسکویید.

3-حساسیت به نور.

4-زخم های دهانی.

5-آرتریت.

6-سروزیت.

7-بیماری کلیه.

8-بیماری عصبی.

9-بیماری خونی.

10-بیماری ایمنی.

11-آنتی بادی ضد هسته ای.

درمان قطعی برای این بیماری پیدا نشده است.و هدف از درمان های به عمل آمده کاهش التهاب سرکوب سیستم ایمنی و پیگیری دقیق بیمار از نظر بالینی به منظور یافتن هر چه سریعتر علائم بیماری هست.هر چند درمان با استروئید و دارو های سرکوب کننده سیستم ایمنی میزان عوارض و مرگ ومیر را در این بیماران کاهش می دهد اما با عوارض زیاذی همراه می باشد.

منبع:علمی,پرس

تماس