تاندونیت کلسیفیک نوعی رسوب کلسیم در تاندون های شانه است

تاندونیت کلسیفیه ‏ عبارت است از رسوب املاح کلسیمی در تاندون. این حالت در ناحیه شانه شایع بوده و ماهیچه فوق خاری (سوپرااسپیناتوس) بیشتر از بقیه عضلات درگیر می‌شود. در بیمارانی که التهاب یک تاندون به دفعات اتفاق می‌افتد، احتمال رسوب نمک‌های کلسیم در ناحیه ملتهب وجود دارد. البته باید توجه داشت که وجود تاندونیت یا بورسیت به هیچ وجه به حضور کلسیفیکاسیون (رسوب املاح کلسیم) بستگی ندارد و عکس آن نیز صادق است.افرادی که دچار تاندونیت کلسیفیه می‌گردند، گاهی درد چنان شدید است که حتی بی حرکتی اندام نیز باعث کاهش درد نمی‌گردد.

در موارد تاندونیت کلسیفیه، احتمال بورسیت کلسیفیه نیز وجود دارد که علت آن پارگی بافت‌های تاندونی درگیر و نفوذ املاح کلسیم به درون بورس است.

رسوب کلسیم در تاندون های شانه موجب التهاب در آنها و بدنبال آن بروز درد میشود. این بیماری بیشتر در افراد بالای 40 سال دیده میشود.

انواع تاندونیت کلسیفیه

تاندونیت کلسیفیه معمولا به دو صورت دیده می‌شود:

  • کلسیفیکاسیون تخریبی
  • کلسیفیکاسیون واکنشی

کلسیفیکاسیون تخریبی درارتباط با پدیده افزایش سن است. با افزایش سن میزان خونرسانی به تاندون‌ها کاهش می‌یابد که این مسئله می‌تواند زمینه تخریب را در آنها افزایش دهد. رسوب کلسیم به عنوان یک بخشی از فرآیند ترمیمی در تاندون‌های تخریب شده ایجاد می‌گردد.

کلسیفیکاسیون واکنشی بیشتر در افراد جوانتر اتفاق می‌افتد که علت اصلی آن مشخص نیست. در ارتباط با شانه، به نظر می‌رسد که نوع واکنشی در مقایسه با کلسیفیکاسیون تخریبی، بیشتر عامل درد شانه باشد. در کلسیفیکاسیون واکنشی، بدن ممکن است پاسخ‌هایی را جهت جذب مجدد رسوبات کلسیمی اعمال نماید. درنهایت، با برداشت رسوبات کلسیم، درد کاهش یافته و ترمیم بافت تاندون ایجاد می‌گردد.

آناتومی

در بیماری تاندونیت کلسیفیک Calcific tendonitis که به آن تاندینیت کلسیفیک هم میگویند کلسیم در تاندون های روتاتور کاف رسوب میکند. روتاتور کاف تعدادی عضله در اطراف شانه هستند که به سر استخوان بازو چسبیده و آنرا در داخل حفره گلنوئید پایدار نگه میدارند. عضلات روتاتور کاف شامل چهار عضله سوپرااسپیناتوس، اینفرااسپیناتوس، ترس مینور و ساب اسکاپولاریس است. رسوب کلسیم در این بیماری بیشتر در تاندون عضله سوپرااسپیناتوس ایجاد میشود.

تاندینیت کلسیفیک چگونه بوجود میاید

تاندونیت کلسیفیک با دو مکانیسم در شانه ایجاد میشود.

  • با افزایش سن جریان خون روتاتور کاف کاهش یافته و بدنبال آن تاندون ضعیف میشود. بدنبال این ضعف با هر حرکتی که در شانه ایجاد میشود رشته های تشکیل دهنده تاندون ریش ریش و خراب شده و در آنها پارگی هایی ایجاد میشود که در ابتدا ظریف و میکروسکوپی است و بتدریج این پارگی ها بیشتر و بیشتر میشوند. بدن سعی میکند این پارگی ها را ترمیم کند ولی در حین روند ترمیم املاح کلسیم بر روی تاندون رسوب میکنند.
  • به عللی تاندون روتاتور کاف ملتهب میشود. بدنبال این التهاب املاح کلسیم در تاندون رسوب میکنند. بعد از مدتی این کلسیم به توسط خود بدن مجددا جذب میشود. در حین جذب کلسیم حداکثر درد در ناحیه شانه ایجاد میشود. در این زمان است که التهاب تاندون بتدریج کم شده و بهبود میابد.

اینکه به چه علت در این وضعیت ها کلسیم بر روی تاندون رسوب میکند مشخص نیست.

منبع: ایران ارتوپد، ویکی پدیا

تماس