تزریق مفصلی و بافتی کورتون چه تاثیری دارد

کورتون ها داروهای ضد التهابی قوی هستند که در درمان یا کنترل علائم بسیاری از بیمار ها بصورت موضعی، خوراکی، تزریقی یا استنشاقی مورد استفاده قرار میگیرند. یکی از موارد استفاده کورتون های تزریقی استفاده از آن بصورت تزریق در بافت دردناک است. این تزریق معمولا به توسط پزشک متخصص صورت میگیرد. معمول ترین کورتون هایی که بصورت موضعی تزریق میشوند متیل پردنیزولون و تریامسینولون هستند.

کورتون ها داروهای قوی ضد التهابی هستند و در کنار فوایدی که میتوانند داشته باشند مضراتی هم دارند. به همین جهت استفاده از آنها حتما باید با تجویز پزشک متخصص باشد. از تزریق درون بافتی این داروها تنها در مواردی استفاده میشود که درمان های معمولی و کم خطرتر نتوانسته اند مشکل بیمار را مرتفع کنند و هیچگاه نباید از آنها به عنوان اولین قدم در درمان بیماری ارتوپدی استفاده کرد مگر در موارد بسیار معدود و طبق نظر متخصص.

کورتون ها در چند دسته از بیماری ها بصورت درون بافتی تزریق میشود که عبارتند از

  • درون مفصل برای درمان آرتریت : در روماتیسم مفصلی و یا در استئوآرتریت، مفصل بعد از مدتی به مرحله ای میرسد که دچار تخریب شدیدی شده و بیمار دچار درد زیادی خواهد شد. در این موارد میتوان برای کاهش درد بیمار از تزریق داخل مفصلی کورتون استفاده کرد. این تزریق ها گرچه تا مدتی (حدودا چند ماه) درد بیمار را از بین میبرند ولی تخریب مفصلی را بیشتر میکنند. از این روش به عنوان آخرین تیر های ترکش در کنترل درد بیمارانی استفاده میشود که روش های دیگر تاثیری نداشته اند و یا بیمار در آینده برنامه تعویض مفصل زانو خواهد داشت ولی به عللی فعلا آن را انجام نمیدهد.

تزریق درون مفصل ران

  • درون بورس برای درمان بورسیت : در بعضی موارد التهاب بورس زانو مانند بورسیت اوله کرانون، بورسیت پره پاتلار، بورسیت تروکانتر یا دیگر بورسیت ها میتوان با تزریق کورتون به داخل بورس ملتهب درد و التهاب را از بین برد

 تزریق درون بورس

  • درون غلاف تاندون برای درمان تنوسینوویت : بطور مثال در انگشت ماشه ای یا تریگر فینگر تزریق کورتون به داخل غلاف تاندون انگشت موجب کاهش التهای از بین رفتن علائم بیماری میشود

تزریق در غلاف تاندون برای کاهش التهاب

  • در اطراف محل اتصال تاندون به استخوان برای درمان تاندنیت : در مواردی که محل اتصال تاندون به استخوان دچار التهاب میشود میتوان با تزریق کورتون به محل درد و التهاب را کاهش داد مانند تاندنیت روتاتور کاف، تنیس البو، فاسئیت پلانتار (خار پاشنه)
  • در فضای اپیدورال نخاع برای کنترل علائم هرنی دیسک یا تنگی کانال نخاعی : تزریق کورتون در اطراف ریشه های عصبی نخاع میتواند موجب کاهش التهاب در ناحیه و در نتیجه کاهش فشار و بدنبال آن کاهش علائم درد سیاتیکی و دیگر علائم هرنی دیسک کمر و دیسک گردن شود. این تزریق بسیار حساس بوده و باید با هدایت فلوروسکوپ و در اطاق عمل و به توسط پزشک متخصص صورت گیرد. متخصصین بیهوشی، ارتوپدی و جراحی اعصاب این تزریقات را انجام میدهند.
  • در اطراف اعصاب : مانند تزریق کورتون در درون کانال کارپ برای درمان سندورم کانال کارپ یا تزریق در اطراف اعصاب کف پا در درمان نوروم مورتون

منابع: ایران ارتوپد 1، ایران ارتوپد 2

تماس