تشخیص و درمان رگ به رگ یا پیچ خوردگی مفصل

کشیدگی یا رگ به رگ شدن مفصل نوعی آسیب بافت های اطراف مفصل است. در این نوع آسیب رباط های اطراف مفصل دچار پارگی هایی میشوند که موجب درد و تورم و محدودیت حرکت در مفصل مربوطه میگردد.

تشخیص رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی مفصل

تشخیص رگ به رگ شدن معمولا با استفاده از علائم بالینی است و اگر پزشک معالج دستور تصویربرداری از مفصل را میدهد بیشتر برای بررسی احتمال دیگر آسیب ها مانند نیمه دررفتگی یا شکستگی است. در این عارضه البته میتوان تورم بافت نرم اطراف مفصل را در رادیوگرافی ساده مشاهده کرد.

 برای تفکیک پارگی کامل و ناکامل لیگامان میتوان از رادیوگرافی استفاده کرد به این صورت که پزشک معالج به مفصل نیرویی وارد میکند تا لیگامان آسیب دیده را تحت کشش قرار دهد.( البته این کار دردناک بوده و نیاز است تا قبل از انجام آن به بیمار مسکن داد شود) و سپس از مفصل رادیوگرافی به عمل میاورد. اگر لیگامان پارگی کامل داشته باشد در رادیوگرافی به عمل آمده جابجایی زیاد سطوح مفصلی حتی تا حد نیمه دررفتگی دیده میشود ولی در صورتیکه پارگی لیگامان ناکامل باشد تغییر زیادی در مفصل ایجاد نمیشود.
با استفاده از ام آر آی میتوان شدت آسیب لیگامان را ارزیابی کرد.

درمان رگ به رگ شدن یا پیچ خوردگی مفصل

  • با گذاشتن کیسه حاوی خرده های یخ در اطراف مفصل آنرا سرد کرد تا از افزایش تورم و خونریزی جلوگیری شود
  • مفصل را بالا نگه داشت
  • دور مفصل را با بانداژ ببندیم تا از افزایش تورم ممانعت بعمل آوریم
  • مفصل را حرکت ندهیم
  • به پزشک مراجعه کنیم

برای درمان رگ به رگ شدن یک مفصل در صورت درد شدید، پزشک مفصل را بمدت 3-2 هفته به توسط یک آتل یا گچ بیحرکت میکند تا درد بیمار کاهش یابد و سپس هرچه زودتر حرکات مفصل را شروع کرده تا دچار محدودیت حرکت نشود. در صورتیکه رگ به رگ شدن همراه با درد شدیدی نباشد نشانه آسیب دیدگی کم است. در این مواقع میتوان درمان را با بانداژ ادامه داد بشرط اینکه بیمار بمدت چند هفته فشار زیادی به مفصل آسیب دیده وارد نکند.

اگر درمان رگ به رگ شدن مفصلی به درستی انجام نشود لیگامان ها به درستی ترمیم نیافته و مفصل دچار ناپایداری میشود. این بیماران در آینده دچار رگ به رگ شدن های مکرر میشوند و ممکن است برای درمان این وضعیت اعمال جراحی بازسازی پیچیده مورد نیاز شود. پس عاقلانه است در اولین بار پیچ خوردگی یک مفصل درمان آن به درستی انجام شود.
منبع:ایران ارتوپد
تماس