تشخیص و علل گودی کمر (لوردوز)

افزایش بیش از حد طبیعی گودی کمر را کمر گود یا لوردوز کمری می گویند در این تغییر شکل میزان گودی کمر بیش از حد طبیعی می شود وزاویه کمری – خاجی که در افراد سالم حدود ۳۰ درجه است افزایش می یابد در این حالت چرخش قدامی لگن زیاد شده ومفاصل رانی احتمالاٌ خم شده و کفل برجسته می شود. گودی کمر به قوس بیش‌ از حد در پایین کمر گفته می‌شود. ستون فقرات در ناحیه‌ی کمر و گردن، مقداری قوس را در حد طبیعی دارد. در این مقاله به قوس غیرطبیعی یا لوردوز کمر اشاره می‌کنیم. افراد مبتلا به قوس کمر  ، در ناحیه‌ی کمر خود دارای قوس بیش‌ از اندازه بوده و مانند این است که باسن خود را بیرون داده باشند. این عارضه در افرادی از همه‌ی سنین دیده می‌شود.

علل لوردوز

علت گودی کمر میتواند موارد زیر باشد:

•ضعف عضلات شکمی

•کوتاهی عضلات سوئز خاصره ای و راست رانی

•مادرزادی

•استفاده از کفش های پاشنه بلند

•زایمان های مکرر

•عدم رعایت الگوهای مناسب حرکتی مخصوصاٌ خوابیدن به پشت و برداشتن غلط اجسام سنگین

عوارض لوردوز

•کشش رباط طولی قدامی (ستون مهره ها )

•تنگ شدن فضای خلفی دیسک

•تنگ شدن سوراخ های بین حفره ای ستون فقرات

•عدم تعادل عضلانی

•زمینه بروز فتق دیسک کمر

•خستگی زودرس

•کاهش راندمان بدنی

تشخیص لوردوز

•مشاهده و مقایسه مشاهدات با حالت طبیعی

•رادیوگرافی

•خط شاقولی

•استفاده از صفحه شطرنج

استفاده از خط شاقولی

درمان گودی کمر

متخصص طب فیزیکی با دستکاری ستون فقرات به کاهش درد ناشی از گودی یا قوس زیاد کمر و بازگرداندن دامنه حرکتی به حالت طبیعی کمک می‌کند. با این وجود، اگر عارضه آن‌قدر شدید نباشد که انجام عمل جراحی، و خشک کردن یا فیوژن ستون فقرات، ضرورت یابد، تمرین‌های توان‌بخشی کششی و خاص رایج‌ترین درمان گودی کمر محسوب می‌شوند.

منبع:دکتر حسین زاده

تماس