post_image

تمرینات ورزشی DBC عضلات را تقويت كرده و اندام را زيبا وپشت راقوي ميسازد.اين تمرينات عضلات عمقي را نيز تقويت ميكند بخصوص عضلات شكم ، پشت ، لگن و ستون فقرات را نيز قوي ميكند.

تمرينات DBC زیر به تقويت عضلات کمر و لگن كمك مي كنند و نهايتا منجر به بهبود فعاليت آنها مي شود. مانند هر عضو عضلاني ديگر، اين ماهيچه ها نيز هر چه بيشتر به كار گرفته شوند، قويتر خواهند شد.

اگر اين عضلات به اندازه كافي قوی باشند، مي توانند به پیشگیری از کمردرد كمك كنند.

ورزش های DBC برای تقویت عضلات کمر و لگن

  • کنار تخت به پهلوی سالم بخوابید دستها را بالای سر ببرید ویک حوله لوله شده در زیر کمر خود قرار دهید اکنون پای مبتلا را با زانوی صاف از روی تخت آویزان کنید تا کشش را در قسمت خارج لگن و کمر خود احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید.
  • به پهلوی سالم بخوابید پاها را به صورت متقاطع از روی هم بگذرانید به طوری که ساق پای سالم روی زانوی مبتلا قرار گیرد.اکنون در حالی که شانه ها در تماس با زمین می باشد باساق پای سالم زانوی مبتلا را به زمین نزدیک کنید تاکشش را در قسمت خارج لگن و کمر خود احساس کنید. این وضعیت را نگه دارید، سپس به وضعیت شروع تمرین باز گردید و تمرین را تکرار کنید.

 

منبع:متخصص ورزش درمانی

مقالات مرتبط

  • ورزش های DBC برای تقویت عضلات رانورزش های DBC برای تقویت عضلات ران
  • پیشگیری از هذیان بعد از شکستگی لگنپیشگیری از هذیان بعد از شکستگی لگن
  • تمرینات ثبات دهنده ستون فقرات-قسمت دومتمرینات ثبات دهنده ستون فقرات-قسمت دوم
  • پارگی عصب دست و درمان آنپارگی عصب دست و درمان آن
  • پیشگیری از کمردرد و درمان آنپیشگیری از کمردرد و درمان آن
  • ورزش های DBC در درمان گردن دردورزش های DBC در درمان گردن درد
Tagged with:  
Share →
Call Now Buttonتماس