تمرینات ایزوتونیک

(این تمرینات حتماً می‌بایست تحت نظارت تیم درمان انجام شود تا ضمن تشخیص زمان صحیح شروع آن بر نحوه انجام آن نیز نظارت کنند)

به پشت بخوابید و زانوی سمت مقابل پایی را که می‌خواهید با آن تمرین کنید خم کرده و کف پا را روی زمین قرار دهید، سپس پای مقابل را با زانوی صاف از لگن بالا آورده و حدود cm30 بالاتر از سطح زمین برای ۶ ثانیه نگه داشته سپس به آرامی پا را پایین بیاورید. دقت کنید که هنگام بالا آوردن پا زانو نمی‌بایست خم شود.

این تمرین را در سه وضعیت انجام دهید:

–  پا در حالت کاملاً صاف به صورتی که انگشت شصت پا رو به سقف است

–  پا را به داخل بچرخانید و بالا بیاورید.

–  پا را به خارج چرخانده و بالا بیاورید.

منبع:کلینیک امید

تماس