تقویت عضلات زانو با ورزش در آب

1. دوچرخه یک پایی: برای تقویت عضلات زانو در آب دیوار استخر را نگه دارید و روی یک پا بایستید. پای مورد نظر را خم و صاف کنید. عمل دوچرخه زدن را انجام دهید. جهت را بر عکس کنید و تکرار کنید

2. به عقب کشیدن عضلات پشت پا:  در آب بایستید در حالی که پشت به دیوار استخر هستید، دیوار استخر را نگه دارید و لگن پای مورد نظر را تا 90 درجه خم کنید. در حالی که خم بودن لگن را حفظ می کنید، زانو را صاف و خم کنید

3. دور و نزدیک کردن پا:  با فاصله ای به اندازه طول اندام فوقانی کنار دیوار استخر ایستاده و لبه دیوار را بگیرید. به آرامی پای راست را صاف و از کنار بدن بالا بیاورید. به وضیعت اولیه یعنی خط وسط بدن بازگردید

4. خم کردن مفصل لگن:  در حالی که پاها کنار یکدیگر است، و یک پهلو به طرف دیوار استخر قرار دارد، به دست نزدیک به دیوار تکیه دهید. به آرامی پای مخالف را صاف کرده و در جلوی بدن بالا بیاورید. خم کردن فقط از ناحیه ران باشد. زانوی پای حمایت کننده باید خم باشد

5. به عقب کشیدن پشت پا:برای تقویت عضلات زانو در آب بایستید در حالی که پشت به دیوار استخر هستید، دیوار استخر را نگه دارید و لگن پای مورد نظر را تا 90 درجه خم کنید. در حالی که حالت خم شدن لگن را حفظ می کنید، زانو را صاف و خم کنید

6. خم و باز کردن مقاومتی زانو:  روی مچ پای مورد نظر مقاومتی قرار دهید. بایستید در حالی که زانوی مورد نظر روی پارالل است. خودتان را روی بار عقبی نگه دارید. زانوی مورد نظر را خم و صاف کنید

7. بازکردن مفصل لگن:  در آب بایستید در حالی که پاها کنار یکدیگر است و یک پهلو به طرف دیوار استخر قرار دارد. بادست نزدیک دیوار را بگیرید. با سفت کردن باسن به آرامی پای مخالف را صاف و به طرف عقب فشار دهید. تنه را صاف نگه دارید و سر به طرف جلو باشد. زانوی پای حمایت کننده باید کمی خم باشد؛ حال به وضعیت اولیه بازگردید

بیماران مبتلا به دردهای زانو می توانند برای درمان دردهای زانو خود به بهترین مرکز جامع ارتوپدی و فوق تخصص زانو در تهران (دکتر وریانی)  مراجعه کرده واز بهترین و جدید ترین و پیشرفته ترین روش های درمانی این مرکز استفاده کنند.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

زانو درد و درمان آن

                        دردهای قسمت خارجی زانو

                                                          درمان دردهای زانو

منبع:برگرفته از کتاب دردهای مفصلی

تماس