تمرینات دامنه حرکتی و دستگاه CPM

CPM

دستگاهی است که در حالتی که شما روی تخت خوابیده‌اید پای شما در جای مخصوص تعبیه شده در این دستگاه گذاشته می‌شود و دستگاه زانوی شما را خم و راست می‌کند. با حرکت دادن زانوی شما توسط این دستگاه درحالیکه عضلات و بافتهای اطراف آزاد و شل هستند و عضلات کاری انجام نمی‌دهند از خشک شدن زانوی شما جلوگیری می‌شود. CPM همچنین می‌تواند با اعمال تنظیمات خاص بر روی آن در افزایش دامنه حرکتی نیز بسیار موثر باشد. کارکرد دیگر این دستگاه جلوگیری از شکل گیری نامناسب اسکار در محل جراحی است. تشکیل اسکار در محل جراحی جزئی طبیعی از پروسه بهبود شما است ولی شکل گیری نامناسب آن می‌تواند سبب ایجاد مانع در خم شدن مفصل زانو شده و در نهایت روند بازیابی دامنه حرکتی را با اختلال مواجه کند.

نکته مهمی که می‌بایست متذکر شد این است که استفاده از CPM به تنهایی نمی‌تواند متضمن بازیابی مناسب دامنه حرکتی باشد بلکه می‌بایست همراه با استفاده از CPM حتماً تمرینات خاص را که توسط فیزیوتراپیست تجویز می‌شود انجام داد تا دامنه حرکتی که به دست می‌آید به شکل فعال توسط بیمار قابل دستیابی باشد.
تمرینات دامنه حرکتی

همانگونه که پیش از این بیان شد تمرینات خاصی نیز جهت بازیابی دامنه‌حرکتی جهت بیمار در نظر گرفته می‌شود. دامنه حرکتی مناسب شامل صاف کردن کامل زانو (۰ درجه) و خم شدن زانو به میزان مناسب در زمان مناسب می‌باشد.

به منظور صاف کردن زانو ابتدا با پاهای صاف روی تخت بنشینید و درصورتیکه زانوی شما کاملاً صاف نیست یک رول حوله ای یا چیزی شبیه آن را زیر پاشنه خود در همان حالتی که پای شما روی تخت دراز است قرار دهید و اجازه دهید در این وضعیت زانوی شما کاملاً صاف شود همچنین می‌توانید روی صندلی بنشینید و یک صندلی دیگر روبروی خود قرار دهید، سپس پای خود را بلند کنید و پاشنه را روی صندلی مقابل قرار دهید و با دست بر روی زانو فشار کمی وارد کنید تا زانوی شما صاف شود.

جهت بازیابی خم زانو می‌توانید تمرینات متعددی انجام دهید که سه مورد از آنها در این جا توضیح داده می‌شود.

در حالتی که روی تخت درمان با پاهای صاف نشسته اید پای سالم را زیر پای جراحی شده قرار دهید و درحالیکه پای سالم پای جراحی شده را حمل می‌کند کنار تخت درمان بنشینید. سپس به آرامی اجازه دهید زانوی جراحی شده، درحالیکه پای سالم کمی حائل می‌باشد، کنار تخت خم شود تا اینکه به انتهای دامنه حرکتی ممکن در مفصل جراحی شده برسد، سپس پا را به همین وضعیت رها کنید و پای سالم را روی پای جراحی شده قرار دهید و به پای جراحی شده در جهت خم شدن فشار وارد کنید و این فشار را ۱۰ ثانیه نگه دارید سپس زانوها را صاف کرده و این سیکل را مجدداً تکرار کنید.

(نکته : ارتفاع تخت باید به اندازه ای باشد که هنگامیکه کنار تخت می‌نشینید پای شما راحت آویزان باشد و به زمین نرسد.)

بر روی صندلی بنشینید و کف پای جراحی شده را کاملاً روی زمین قرار دهید، سپس با سر دادن خود بر روی صندلی به جلو درحالیکه پای شما محکم روی زمین قرار گرفته و حرکت نمی‌کند باعث افزایش دامنه حرکتی مفصل شوید و زمانی که به انتهای دامنه ممکن رسیدید فشار را برای ۱۰ ثانیه نگه داشته سپس به جای اول بازگشته و تمرین را تکرار کنید.

درحالیکه به پشت خوابیده یک پارچه یا حوله رول شده را جلوی ساق پای عمل شده قرار دهید و با دستان خود حوله را گرفته و پا را به سمت بالا در جهت خم شدن زانو روی تخت بکشید و زمانی که به انتهای دامنه ممکن رسیدید برای ۱۰ ثانیه فشار را نگه داشته سپس رها کرده و مجدداً تمرین را تکرار کنید.

منبع:کلینیک امید

تماس