Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
زانوی ضربدری

زانوی ضربدری یکی از اشکال تغییر شکل زانوست که در آن زانوها به هم نزدیک و قوزک های داخلی از هم فاصله می گیرند.کودکان از سن 18 ماهگی به بعد زانوی ضربدری دارند و معمولا تا 10 سالگی برطرف می شود  و در بین 3 الی 4 سالگی بیشترین حالت را دارند و این امر یک حالت طبیعی برای بدن می باشد.

برای اصلاح انواع نا هنجاری ها باید  تمرینات کششی را در اولویت قرار دهیم سپس تمرینات تقویتی را برای عضلات ضعیف مدنظر قرار دهیم

در این عارضه عضلات  و رباط های ناحیه خارجی ساق و ران کوتاه و قوی شده اند و عضلات قسمت داخلی ران و ساق ضعیف شده اند که بنابراین عضلات تقویتی را برای عضلات ضعیف شده و تمکرینات کششی را برای عضلات ضعیف خواهیم داشت

تمرینات کششی:

1- نشستن به حالت چهار زانو

2- ایستادن و بالا آوردن ساق و گرفتن مچ پا و کشش آن

3- انجام تمرین شماره در حالت نشسته طوری که یک پا را از رو پای دیگر عبور داده و درحالی که خم می باشد با دست به ناحیه خارجی زانو فشار می آوریم

4- خوابیدن به پهلو و بردن پای بالایی به عقب و کشش آن به سمت پایین و عقب

5- خم کردن زانو در حالت نشسته طوری که مچ پا از روی زانوی دیگر عبور کند و قرار دادن پا روی آن

6- قرار گرفتن کنار سکو،پله یا صندلی و گذاشتن ناحیه خارجی مچ پا به روی سکو و ایجاد کشش در ناحیه زانو

7- دراز کردن پاها در حالت نشسته و دادن چرخش داخلی به ران

8- ایستادن روی لبه خارجی پاها و سعی در دور کردن زانوها از هم

9- پرهیز از نشستن به حالت W

10- تصحیح راه رفتن و استفاده از کفش های مناسب و تعویض کفش هایی که سائیدگی جانب داخلی آنها بیشتر است

11- پرهیز از انجام حرکات پرش عمودی و کنترل فشار در انجام این دسته از حرکات

 تمرینات تقویتی:

1- نشستن روی زمین در حالیکه کف پاها به هم چسبیده و در حالیکه سعی می کنیم زانوها را به هم نزدیک کنیم با دست در ناحیه زانو مقاومت ایجاد می کنیم

2- بستن کش به ناحیه مچ پا و انجام حرکت نزدیک پا

3- راه رفتن به طوری که با چرخش داخلی ساق همراه باشد

4- نشستن و خم کردن زانوها و ران و قرار دادن توپ بین دو پا و ایجا فشار به هر دو زانو به آن

5- انجام تمرین شماره 5 در حالت ایستاده طوری که در کنار دیوار ایستاده و اندکی زانوها را خم می کنیم و مانع را بین دو زانو قرار می دهیم و به آن فشار می آوریم

6- خوابیدن به پهلو و قرار دادن پای بالایی به روی سکو یا صندلی و بلند کردن پای پایینی یا رد کردن پای بالایی از روی پای دیگر و گذاشتن آن روی زمین و بلند کردن پای پایینی از زمین

* این تمرینات رو خودم طراحی کردم که ممکن است اشکالاتی نیز داشته باشد که از دوستان تقاضا دارم دارم هر گونه مشکل را اطلاع دهند و در صورتی که تمرینات دیگری در این خصوص دارند  برایمان بفرستد

* توصیه می شود که تمرینات را از ساده به مشکل انجام دهید

* متاسفانه به دلیل نبود تصاویر مناسب از تصاویری استفاده کردیم که در فهم موارد به شما کمک کند

منبع:کلینیک امید

مقالات مرتبط


Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Share →

Warning: Illegal string offset 'box_process' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 207

Warning: Illegal string offset 'box_custom_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 284

Warning: Illegal string offset 'box_blank' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 618
Call Now Buttonتماس