تنگی کانال نخاع گردن و علل آن

نخاع ستونی متشکل از رشته ها و سلول های عصبی فراوان است که درون لوله ای استخوانی به نام ستون فقرات قرار گرفته است. به هر علتی که این لوله استخوانی تنگ شود می تواند نخاع را تحت فشار قرار دهد. وقتی این تنگی در ستون مهره گردنی ایجاد شود آن را تنگی کانال نخاعی گردنی Cervical spinal stenosis می گویند.

علل تنگی کانال نخاع گردن

با افزایش سن تغیراتی در مهره و دیسک های بین مهره ای در گردن ایجاد می شود که باعث ایجاد استخوان اضافی, جابجایی دیسک های  گردن می شود. ضخامت در لیگامان ها ایجاد می شود. مفصل های بین مهره ای (فاست ها) بزرگ می شود و مجموعاً باعث می شود که قطر کانال نخاع گردن کاهش یابد و در نتیجه بر روی نخاع فشار می آورد و علائم نخاع (اصطلاحاً میلوپاتی) ظاهر می شود.

 تنگی مادرزادی کانال نخاع گردن

  در بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی گردن از بدو تولد تنگ است با این حال در ابتدا مشکل خاصی ندارند ولی با کوچکترین آسیبی به گردن دچار علائم می شوند. کانال نخاعی گردن این افراد در سنین بالاتر باز هم تنگ تر شده و مشکلات بیشتری را برای آن ها ایجاد می کند. با بالا رفتن سن استخوان هایی از حلقه استخوانی جسم مهره به دورن آن رشد کرده و موجب تنگ تر شدن فضای درونی آن می شوند

 دژنرسانس و تنگی کانال نخاع گردن

  دژنرسانس Degeneration به معنای خراب شدن بافت بوده و شایعترین علت تنگی کانال نخاعی گردن است. این وضعیت به علت ضربات مکرر و استرس هایی است که در طول عمر بتدریج به ستون مهره وارد شده و آن را فرسوده و خراب می کند.

دیسک بین مهره ای بتدریج آب خود را از دست داده و قدرت ارتجاعی آن کم می شود، کوچک و کم ارتفاع شده و در نتیجه فاصله بین مهره ها کاهش میابد. استخوان های اضافه بتدریج از حلقه استخوانی مهره به درون آن رشد کرده و فضای درونی آن را تنگ می کنند. رباط های اطراف مهره هم بتدریج کلفت تر شده و با برآمده شدن به درون کانال نخاعی فضای آن را تنگ تر می کنند

ناپایداری ستون مهره و تنگی کانال نخاع گردن

  گاهی اوقات به علت ضربات شدید به سرو گردن رباط های اطراف ستون مهره گردنی کشیده شده و یا پاره می شوند. این رباط های آسیب دیده نمی توانند مهره ها را خوب در کنار هم نگه دارند و در نتیجه مهره ها حرکات اضافی انجام می دهند و به درستی در سر جای خود پایدار نمی مانند.

بیماری هایی مانند روماتیسم مفصلی هم می تواند رباط های اطراف ستون مهره گردنی را شل تر کرده و موجب ناپایداری مهره ها شوند. این ناپایداری و بدنبال آن حرکت نامناسب مهره ها می تواند موجب تنگی کانال نخاعی گردن شود

هرنی دیسک و تنگی کانال نخاع گردن

هرنی یا فتق دیسک بین مهره ای به علت پاره شدن حلقه اطراف دیسک و بیرون زدن قسمت ژلاتینی درونی آن در قسمت پشت ایجاد می شود. این پارگی می تواند به علت ضربات شدید به سرو گردن بوجود آمده و جابجایی دیسک به درون کانال نخاعی موجب تنگ شدن فضای آن و بروز علائم تنگی کانال نخاعی گردن می گردد.

دکتر شیروانی.ایران ارتوپد

تماس