جراحی تعویض مفصل مصنوعی زانو

عمل جراحی تعویض مفصل زانو برای درمان اسیب های زانو در ناحیه ی مفصل زانو می باشد. افراد زیادی در سراسر دنیا دچار اسیب دیدگی زانو می شوند و این اسیب دیدگی از طریق عمل جراحی تعویض مفصل زانو قابل درمان می باشد.

افراد زیادی در سراسر جهان دارای مفصل مصنوعی زانو می باشند . این مفصل در ناحیه ی زانو همان کار مفصل طبیعی زانو را انجام می دهد امابا توجه به شرایط زندگی و فعالیت های افراد دچار مشکلات و اسیب دیدگی هایی خواهد شد و نیاز به تعویض خواهد داشت.

به علل مختلف بسیاری از مفاصل مصنوعی زانو پس از گذشت مدتی دچار مشکلاتی می شوند که نیاز به تعویض مجدد مفصل یعنی جایگزین کردن مفصل مصنوعی قبلی با مفصل جدید را اجتناب ناپذیر میکند. این جراحی دوم را جراحی رویژن مفصل زانو Knee revision arthroplasty می گویند.

علت و دلایل

مفصل زانو به علل متفاوتی می تواند دچار اسیب دیدگی شود. در صورت شدید شدن این تخریب بیمار دچار درد و تورم و محدودیت حرکتی در مفصل  مصنوعی زانو شده و در این حال استفاده از مفصل مصنوعی می تواند درد و محدودیت حرکتی را از بین ببرد. مفصل مصنوعی زانو ممکن است بعد از مدتی دچار مشکلاتی شود که درمان آنها معمولا تعویض مجدد مفصل زانو و جایگزین کردن آن با مفصل دیگر است. مهمترین این مشکلات عبارتند از:

  • شل و لق شدن

لق شدن Lossening مفصل مصنوعی به این معنا است که به عللی بجز عفونت، اتصال بین قسمت های فلزی مفصل مصنوعی و استخوان، شل و سست میشود. همه مفاصل مصنوعی بعد از گذشت مدتی لق می شوند ولی این مدت در افراد مختلف متفاوت است.

  • عفونت

عفونت در بافت های اطراف مفصل مصنوعی  زانو می تواند به علت ورود میکروب در حین عمل جراحی به درون بدن ایجاد شود و یا مدتی بعد از جراحی میکروب ها میتوانند از یک کانون عفونی دیگر در بدن و از طریق جریان خون به بافت های اطراف مفصل مصنوعی رسیده و موجب عفونت در آن شوند.

اگر عفونت زود تشخیص داده شود ممکن است با تجویز آنتی بیوتیک و خروج بافت های عفونی اطراف مفصل بتوان آن را درمان کرد. در غیر این صورت ریشه کن شدن عفونت مستلزم خارج کردن مفصل مصنوعی  زانو و جایگزین کردن آن با یک مفصل مصنوعی دیگر است. معمولا طی یک عمل جراحی مفصل مصنوعی عفونی شده خارج شده و به مدت چند ماه به بیمار آنتی بیوتیک داده می شود و سپس طی عمل جراحی دوم مفصل مصنوعی جدید در زانو کار گذاشته خواهد شد.

  • شکستگی

گاهی اوقات استخوان های اطراف مفصل مصنوعی زانو شکسته می شوند. در این صورت ممکن است این شکستگی موجب لق شدن مفصل و سست شدن اتصال آن به استخوان گردد. در این موارد قسمتی از مفصل مصنوعی که لق شده است باید با قسمت جدیدی جایگزین شود.

ممکن است بر اثر وارد شدن نیروهای زیاد به مفصل مصنوعی زانو قسمت هایی از آن شکسته شوند. در این صورت قسمت های شکسته شده نیاز به تعویض دارند.علامت عمده اکثر مشکلات  مفصل مصنوعی زانو ایجاد درد در ناحیه ی  زانو است.

پزشک معالج برای بررسی علت این درد و اینکه کدامیک از مشکلات ذکر شده موجب آن شده است بررسی هایی مانند رادیوگرافی ساده از زانو، سی تی اسکن، اسکن رادیوایزوتوپ و یا آزمایشات خون انجام دهد. در مواردی ممکن است لازم شود تا برای بررسی وجود یا عدم وجود عفونت مایع احتمالی اطراف مفصل مصنوعی  زانو توسط سوزن کشیده شده و آزمایش شود.

  • ناپایداری مفصل مصنوعی

ناپایداری Instability به این معنا است که مفصل مصنوعی جابه جا شده و در می رود و یا بیمار احساس میکند که حرکات مفصل مصنوعی زانو غیر طبیعی و ناهماهنگ است و یا مفصل مصنوعی زیادی سفت بوده و دامنه حرکتی کمی دارد. این ناپایداری ممکن است همراه با درد باشد. بسیاری از موارد ناپایداری در مفصل مصنوعی زانو به علت کارگذاری نامناسب آن در استخوان ها است. در غالب این موارد نیاز است تا مفصل مصنوعی خارج شده و مفصل جدیدی در امتداد و مکان مناسب در استخوان ها کار گذاشته شود.

  • خوردگی و ساییدگی

در بعضی مفاصل مصنوعی زانو قسمت پلاستیک مفصل ممکن است پس از مدتی دچار ساییدگی شده و از بین برود. در این صورت لازم است تا آن جزء تعویض شود. در صورتی که کل قسمت پلاستیکی از بین رفته و موجب شده باشد قسمت های فلزی به هم ساییده و از بین بروند ممکن است لازم شود تا قسمت های فلزی نیز تعویض گردند.

خواننده گرامی، پیشنهاد می شود مطلب تعویض مفصل زانو را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه جراحی تعویض مفصل مصنوعی زانومطالعه فرمایید.

تماس