post_image

رایج ترین و بهترین درمان برای شکستگی لگن  عمل جراحی است. جراحی کمک می کند تا مطمئن شوید که استخوان ها  صحیح درمان میشوند.در هنگام شکستگی لگن  یک بالش زیر زانو  ناحیه پا صدمه دیده قرار دهید.نوع عمل جراحی  به محل شکستگی  استخوان، شدت شکستگی و سن بستگی  دارد

شکستگی های حفره استابولوم که جزئی از لگن خاصره است در غالب موارد نیاز به درمان جراحی دارد. عمل جراحی شکستگی استابوولوم عمل پیچیده و دقیقی بوده و تنها باید به توسط جراح ارتوپدی که در این زمینه آموزش و مهارت کافی دارد انجام شود.

بعد از انجام عمل جراحی، بیمار مدتی در محلی در کنار اطاق عمل به نام ریکاوری میماند. در این مدت بیمار توسط پرستاران خبره تحت نظر بوده و بعد از اینکه هوشیاری خود را بطور کامل بدست آورد به بخش منتقل میشود.

در بخش بیمار ممکن است تا مدتی حالت گیجی داشته باشد که به تدریج بهبود میابد.

اگر جراحی بیمار با بیهوشی عمومی انجام شده است، تا چند ساعت نباید چیزی برای خوردن به او داده شود. بعد از چند ساعت، میتوان پس از کسب اجازه از پرستار ابتدا چند قاشق آب به وی داد و اگر تحمل کرد و دچار ناراحتی نشد میتوان بتدریج به او مایعات بیشتری داد.

اگر بیمار با بیحسی منطقه ای عمل شده، تا 24 ساعت نباید پشت تخت او را بالا آورد و سر بیمار باید کاملا پایین باشد وگرنه دچار سردرد شدیدی میشود که ممکن است تا چند روز ادامه یابد.
منبع:ایران ارتوپد.مجله پزشکی دکتر سلام

مقالات مرتبط

  • جراحی استئوتومی زانوجراحی استئوتومی زانو
  • جراحی آرتروز زانوجراحی آرتروز زانو
  • علل و درمان مور مور شدن دست و پاعلل و درمان مور مور شدن دست و پا
  • شکستگی لگن : پیشگیریشکستگی لگن : پیشگیری
  • شکستگی لگن و عوامل آن (قسمت 2)شکستگی لگن و عوامل آن (قسمت 2)
  • بهترین راه پیشگیری از شکستگی لگنبهترین راه پیشگیری از شکستگی لگن
Share →
Call Now Buttonتماس