جراحی مینیسک زانو

پارگی منیسک ممکن است هیچ مشکلی برای بیمار ایجاد نکرده و حتی بیمار نداند مینیسک زانوی او پاره است ولی در بسیاری اوقات این پارگی ها موجب بروز علائمی میشوند که زندگی را برای وی مشکل میکند. مهمترین این علائم درد زانو، قفل شدن زانو، خالی شدن زیر زانو و تورم گاهگاهی آن است.

برای حل این مشکلات ممکن است نیاز به عمل جراحی وجود داشته باشد. عمل جراحی که برای این بیماران انجام میشود معمولا منیسکتومی است. منیسکتومی روشی است که در آن قسمت پاره شده مینیسک از داخل زانو خارج میشود. خارج شدن این قسمت پاره شده میتواند مشکلات بیمار را حل کند چون گیر کردن همین قسمت در بین سطوح مفصلی است که موجب قفل شدن زانو میشود و کشیده شدن آن است که موجب تحریک بافت سینوویال مفصل و بدنبال آن درد و تورم زانو میشود.

خارج کردن این قسمت پاره شده منیسک را میتوان با عمل جراحی باز انجام داد. با اینحال امروزه برای این کار معمولا از روش آرتروسکوپی استفاده میشود. مسلما خارج کردن قسمت پاره شده منیسک شکل آن را به حالت اول برنمیگرداند ولی میتواند مشکلات بیمار را کلا و یا تا حدود زیادی از بین برده و جلوی آسیب های بیشتر به زانو را بگیرد.

وظیفه مینیسک ها

مینیسکها مثل واشر بین  استخوانهای ران و ساق می باشند. وظیفه آنها افزایش سطح دو استخوان می باشد. افزایش سطح باعث می شود فشار وارد شده به این استخوانها در سطح بیشتری وارد شود بنابراین از فشار وارد بر غضروف روی استخوانها کمتر می شود. مینیسکها سطح تماس را دو برابر می کنند. قبلا فکر می کردند که مینیسکها اهمیت ندارند و آنها را  با جراحی بر می داشتند. برداشتن مینیسکها باعث آرتروز زودرس در این بیماران می شد.  در حال حاضر تاکید بر درمانهای طب فیزیکی در آسیب مینیسک است و در صورت عدم پاسخ به این درمانها ترمیم مینیسک با آرتروسکوپی در مرحله بعد انجام می شود.

منبع:ایران ارتوپد,دکتر رئیسی و احدی

تماس