Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

post_image

مطالعه جدیدی در دانشگاه پزشکی هاروارد نشان داده است که مصرف بعضی از انواع داروهای خواب آور که به آن خواب آورهای غیر بنزودیازپینی nonbenzodiazepine hypnotic drugs میگویند میتواند موجب افزایش ریسک شکستگی لگن در کهنسالانی شود که به دلایلی در منزل تحت مراقبت پرستاری هستند.

مطالعات قبلی نشان داده است که افراد مسنی که در منزل تحت مراقبت پرستاری هستند و به فراموشی مبتلا میباشند در صورتی که از داروهای ضد افسردگی استفاده کند احتمال زمین خوردن منجر به آسیب در آنها سه برابر میشود.

در مطالعه اخیر بیش از 15 هزار از افراد با سن بیش از 50 سال (با سن متوسط 80 سال) که در منزل تحت مراقبت های پرستاری هستند تحت بررسی قرار گرفته اند. تمام این افراد بین سال های 2008-2007 دچار شکستگی لگن بوده اند. در 11 درصد از این افراد قبل از وقوع شکستگی سابقه مصرف داروهای خواب آور غیر بنزودیازپینی وجود داشته است. این مطالعه نشان داد که احتمال شکستگی لگن در این گروه به میزان دو سوم بیش از کسانی بوده است که از این داروها استفاده نمیکرده اند.

احتمال شکستگی لگن در استفاده کنندگان از این داروها در کسانی که مصرف دارو را تازه شروع کرده بودند بیشتر بود. همچنین احتمال شکستگی در کسانی که مبتلا به کاهش قوای شعوری و فیزیکی به میزان کم بودن بیش از کسانی بود که کاهش شدید در قوای شعوری و فیزیکی داشتند. در این گروه از افراد که برای راه رفتن نیازمند کمک هستند احتمال زمین خوردن و شکستگی لگن بعداز مصرف داروهای خواب آور بیشتر میشود.

محققین نتیجه میگیرند افراد مسنی که به علت ناتوانی های ذهنی و فیزیکی در محیط منزل تحت مراقبت های پرستاری هستند باید در طول روز فعالیت بدنی داشته باشند، از لحاظ اجتماعی فعال بوده و با مردم برخورد اجتماعی داشته باشند، از چرت زدن های روزانه پرهیز کنند تا در هنگام شب خواب راحت تری داشته و نیاز به مصرف داروهای خواب آور نداشته باشند.

منبع:ایران ارتوپد

مقالات مرتبط

Share →
Call Now Buttonتماس