درد زانو و التهاب تاندون چهارسر ران

التهاب عضله چهارسر ران یا تاندنیت کوادری سپس یک از علل درد بالای زانو بخصوص در ورزشکاران است. این بیماری بیشتر در ورزشکارانی که فوتبال یا والیبال میکنند یا میدوند دیده میشود. این بیماری بیشتر در سنین بین ۵۰-۳۰ سال ایجاد میشودچگونگی ایجاد تاندنیت یا التهاب تاندون کوادری سپس در حین دویدن، پریدن و جهیدن و یا ناگهان حرکت کردن یا ناگهان ایستادن نیروهای زیادی به زانو و از جمله به تاندون چهارسر وارد میشود.

عوامل زیر میتوانند نیروهایی را که به تاندون چهارسر وارد میشوند بیشتر کند

کفش نامناسب، زمین نامناسب برای دویدن (زمین سخت) و روش نامناسب تمرین ( از نظر شدت، مدت و تکرر)

دویدن به مدت زیاد، با سرعت زیاد و یا در مسافت های طولانی هم میتواند همین تاثیر را داشته باشد. وقتی که شدت یک تمرین ورزشی به ناگهان زیاد میشود هم همین تاثیر ایجاد میشود.عواملی دیگر مانند سن فرد، قابلیت انعطاف بافت های نرم اطراف زانو هم در تاثیر نیروها به زانو موثرند.

انحراف محور در مفاصل مچ پا، زانو و یا ران هم موثرند. کف پای صاف، حرکت نامناسب کشکک در شیار بین کندیلی ران، چرخش نامناسب تیبیا و تفاوت طول دو اندام تحتانی میتوانند موجب اعمال نیروهای نامناسب و نامتعادل به مکانیسم اکستانسور شوند.هر گونه عدوم بالانس و تعادل در عضلات اندام تحتانی میتواند نیروهای نامناسبی به مکانیسم اکستانسور وارد کند.در کسانی که وزن زیادی دارند هم این وضعیت ایجاد میشود.

قدرت تاندون چهارسر مرتبط با قدرت و تعداد و جهت فیبرهای کلاژنی است که در داخل تاندون قرار دارند. تاندنیت وقتی ایجاد میشود که یک عدم تعادل بین نیروهایی که به تاندون وارد میشود و توانایی تاندون در جذب و پخش آن ایجاد شود. اگر نیرویی که به تاندون وارد میشود بیش از حد تحمل آن باشد آسیب ایجاد میشود. وارد شدن مکرر این آسیب ها به تاندون موجب بروز پارگی های خفیف و میکروسکوپی در آن میشود. با هر پارگی، تاندون سعی میکند آن را ترمیم کند ولی هنگامی که مقدار یا تکرر پارگی بیش از توانایی بدن برای ترمیم باشد بیماری شروع میشود.

در این وضعیت پاسخ بدن به آسیب بصورت ایجاد التهاب در ناحیه است که آن هم خود را بصورت درد و تورم نشان میدهد. البته در بسیار اوقات مقدار التهاب کم است و تاندون بیشتر شکل و جنس خود را از دست داده و خراب میشود. چیزی که به آن در اصطلاح پزشکی دژنرسانس Degeneration میگویند.

منبع:دکتر فرخانی متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اصفهان,ایران ارتوپد

تماس