Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462
 post_image

درد کشککی - رانی

یکی از علل درد های زانو عارضه ی دردکشککی- رانی می باشد. درد مفصل کشککی _رانی، یکی از شایعترین علل درد سیستم عضلانی اسکلتی است.درد کشککی رانی از مشکلات ناحیه ی کشکک زانو است که در میان ورزش کاران ایجاد می شود. ۵۲ درصد افراد دچار درد زانو که در کلینیک آسیبهای ورزشی ارزیابی شدند، درد کشککی رانی داشتند. همچنین این بیماری یکی از شایعترین مشکلات مفصل زانوست، به طوریکه ۲۳ تا ۳۱ درصد مراجعه کنندگان به درمانگاههای ارتوپدی افراد مبتلا به درد کشککی - رانی تشکیل میدهند.

علل و دلایل

مهمترین فرضیۀ پذیرفتنی در ایجاد درد کشککی- رانی، راستای غیرطبیعی مفصل کشکک زانو است که سبب افزایش استرس در مفصل و در پی آن فرسایش غضروف مفصلی خواهد شد. چون غضروف مفصلی فاقد عصب است، از اینرو این استرسهای مکانیکی به مرور زمان با از بین رفتن غضروف، گیرنده های درد موجود در استخوان زیر غضروف را تحریک میکنند. این راستای حرکتی غیرطبیعی کشکک زانو معلول دو دستۀ کلی عوامل است:
1- آناتومیکی و بیومکانیکی مانند پرونیشن ساب تالار، افزایش زاویه Q، آنتی ورژن ران، ژنووالگوم، پیچش خارجی درشت نی
2- ضعف و عدم تعادل عضلانی مانند ضعف VMO در مقایسه با VLO، کوتاهی رتیناکولوم خارجی، کوتاهی عضلات اطراف زانو
بسیاری از پزشکان معتقدند که درد کشککی - رانی به این دلیل به وجود می اید که عضلات ران در مقایسه با طول ران نسبتاً کوتاه میشوند. و در نتیجه موجب به وجود آمدن وضعیت تنش زا در عضلات زانو میشود. عدم تعادل عضلانی ممکن است بین گروههای عضلانی آنتاگونیست مورد توجه قرار گیرد، مانند ضعف چهارسر در ورزشکاران با همسترینگ کوتاه. پزشکان ورزشی خاطرنشان کرده اند که بیماران با درد قدامی زانو، اغلب دچار عدم تعادل عضلانی هستند. قدرت عضلانی و اثر ضعف و کوتاهی آنها بر امتداد و عملکرد بدن تأثیر زیادی دارد. عدم توازن قدرت عضلات راستا بدن را برهم میزند و زمینۀ وارد شدن فشارهای غیرمتعارف به مفاصل و دیگر بافتها را فراهم می آورد.

درمان

این بیماری با انجام اقدامات پیش گیرانه و توانبخشی مانند انجام فیزیوتراپی استراحت و استفاده از قرص های مسکن قابل درمان می باشد.این موضوع سبب شده که محققان بیماری درد کشککی – رانی  را کاملاً قابل پیشگیری و درمان تلقی کنند. کشش عضله پلانتار فلکسور و تقویت عضلۀ پهن مایل داخلی، نقش مؤثری در این زمینه دارد.

خواننده گرامی ، پیشنهاد می شود مطالب زیر را جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه درد کشککی - رانی مطالعه فرمایید.

1-زانوی پرندگان

2-بیماری های زانو

مقالات مرتبط

Share →
Call Now Buttonتماس