دررفتگی مفصل لگن (ران) و علل آن

دررفتگی مفصل ران یا دررفتگی لگن به معنای خارج شدن سر استخوان ران از حفره استابولوم لگن است. دررفتگی مفصل لگن (ران) بر اثر وارد شدن ضربات شدید به لگن ایجاد میشود.

میدانیم که دررفتگی مفصل لگن (ران) از کنار هم قرار گرفتن دو استخوان درست شده است. در قسمت بالا، یک حفره یا کاسه که به آن استابولوم Acetabulum میگویند و در قسمت پایین یک گوی یا کره که در درون کاسه قرار گرفته و به آن سر استخوان ران میگویند.

دررفتگی مفصل لگن (ران) یا دررفتگی هیپ (اصطلاحی که معمولا متخصصین ارتوپدی از آن استفاده میکنند ) که گاهی به آن دررفتگی مفصل لگن هم میگویند، به وضعیتی میگویند که در آن سر استخوان ران از حفره استابولوم ( که جزئی از لگن است) خارج شده است. در حین دررفتگی مفصل لگن، سر استخوان ران ممکن است به جلو (قدام) یا پشت (خلف) حفره استابولوم جابجا شود. در 90 درصد مواقع سر استخوان ران به پشت حفره استابولوم میرود که به آن در رفتگی پشتی یا در رفتگی خلفی مفصل ران میگویند.

دررفتگی مفصل ران بر اثر ضربات بسیار شدید به اندام تحتانی مانند سقوط از ارتفاع یا تصادفات اتومبیل ایجاد شده و در جوانان بیشتر دیده میشود.

علل دررفتگی مفصل لگن (ران)

  • شکل گوی و کاسه ای مفصل ران به آن اجازه میدهد تا در جهات مختلف حرکت کند. دررفتگی مفصل ران یکی از مفاصل بدن است که دامنه حرکتی زیادی داشته و در بسیاری جهات به راحتی حرکت میکند.
  • چون عمق کاسه زیاد بوده و کاملا دور سر استخوان ران را گرفته است مفصل ران پایداری زیادی دارد و به راحتی در نمیرود و به همین علت است که باید نیروی بسیار زیادی به مفصل ران وارد شود تا بتواند آن را دچار دررفتگی مفصل لگن کند. این نیرو معمولا در حین تصادف اتومبیل یا سقوط از ارتفاع به مفصل وارد میشود.

 شایعترین علت دررفتگی مفصل لگن (ران)، تصادف اتومبیل است. مکانیسم دررفتگی مفصل لگن (ران) معمولا به این صورت است که اتومبیل در حال حرکت به شدت از جلو به مانعی برخورد کرده و متوقف میشود. بدنبال برخورد، سرنشین جلوی اتومبیل با سرعت به طرف جلو پرتاب شده و با برخورد زانوی وی به داشبورد اتومبیل، نیروی زیادی به زانو و در امتداد استخوان ران به آن وارد میشود که موجب میگردد سر استخوان ران به پشت حرکت کرده و از مفصل خارج شود.

اگر در حین دررفتگی مفصل لگن (ران)، زانوها به هم نزدیک باشند دررفتگی مفصل لگن (ران) خالص ایجاد میشود ولی اگر زانوها از هم دور باشند در حین بیرون آمدن سر استخوان ران از پشت حفره استابولوم ممکن است بر اثر ضربه سر، تکه ای از لبه پشتی استابولوم را هم بشکند و با خود جابجا کند. به این وضعیت شکستگی- در رفتگی Fracture- dislocation مفصل ران میگویند چون همراه با دررفتگی مفصل لگن (ران) شکستگی هم ایجاد شده است.

بستن کمربند ایمنی با ممانعت از به جلو آمدن فرد در حین تصادف میتواند مانع از وقوع دررفتگی مفصل لگن (ران) شود. از زمانی که سرنشینان جلوی اتومبیل ها دقت بیشتری در بستن کمربند ایمنی میکنند تعداد دررفتگی مفصل لگن (ران) بدنبال تصادف کمتر شده است.

سقوط از ارتفاع مثل افتادن از نردبان یا حوادث حین کار هم میتوانند علت دیگر دررفتگی مفصل لگن (ران) باشد.

به علت اینکه حوادثی که موجب دررفتگی مفصل لگن (ران) میشوند بسیار شدید و پر قدرت هستند در بسیاری از این دررفتگی مفصل لگن (ران) به بیمار آسیب های دیگری نیز وارد شده است. شایعترین این آسیب ها عبارتند از شکستگی ساق، شکستگی لگن، شکستگی کشکک یا آسیب به سر.

در رفتگی قدامی مفصل ران معمولا در اثر سقوط از بلندی ایجاد میشود. در این دررفتگی مفصل لگن (ران) موقعی که ضربه به مفصل ران وارد میشود مفصل در حالت باز و چرخش خارجی قرار دارد ( باز بودن مفصل مثل موقعی است که فرد سر پا ایستاده است و خم شدن مفصل مانند موقعی است که فرد نشسته است. چرخش خارجی مفصل ران مانند موقعی است که فرد سر پا ایستاده و پاشنه های خود را به یکدیگر چسبانده و پنجه هر دو پا را از هم دور میکند).

بیماران مبتلا به دررفتگی مفصل لگن می توانند برای درمان دررفتگی مفصل لگن خود به بهترین مرکز جامع ارتوپدی و فوق تخصص زانو در تهران (دکتر وریانی)  مراجعه کرده واز بهترین و جدید ترین و پیشرفته ترین روش های درمانی این مرکز استفاده کنند.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

تشخیص دررفتگی مفصل ران ( در رفتگی لگن)

                                       درمان دررفتگی مفصل ران (در رفتگی لگن)

                                                                           عوارض دررفتگی مفصل ران (دررفتگی لگن)

منبع:ایران ارتوپد

تماس