درمان خار پاشنه معمولاً غیر جراحی است. درمان این بیماری مانند بسیاری بیماری های دیگر نگهدارنده است به این معنی که با رعایت دستورات خاصی خوب میشود و اگر آن دستورات رعایت نشوند علائم مجدداً برمیگردند. رعایت موارد زیر کمک کننده است.

خار پاشنه پا یک زائده‌ی استخوانی است که روی سطح زیرین استخوان پاشنه‌ی پا (کالکانئوس) تشکیل می‌شود. خار پاشنه بر اثر رسوب کلسیم در قسمت تحتانی استخوان پاشنه ایجاد می‌شود. تشکیل این خار استخوانی یک فرآیندی است که دوره‌ای طولانی مدت دارد. علت آغاز شدن این پروسه‌ی تشکیل زائده‌ی استخوانی، می‌تواند کشیدگی یا پارگی رباط یا عضلات یا کشیدگی فاسیای پلانتار (رباط پهن کف پا) باشد.

مطالعه درمان خار پاشنه پا (کلیک کنید)

مقالات مرتبط

  • درمان خار پاشنه پا و تشخیص آندرمان خار پاشنه پا و تشخیص آن
  • خار پاشنه : درمانخار پاشنه : درمان
  • درمان خار پاشنه پادرمان خار پاشنه پا
  • علائم و تشخیص خار پاشنه پاعلائم و تشخیص خار پاشنه پا
  • درد پاشنه پادرد پاشنه پا
  • ورزش خار پاشنه پاورزش خار پاشنه پا
Share →
Call Now Buttonتماس