درمان بریدگی تاندون های فلکسور (خم کننده انگشتان دست)

درمان بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست

درمان تمامی بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست عمل جراحی است.

نکته مهم اینست که بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست هر کدام از این تاندون ها ممکن است ناکامل باشد. در این موارد بیمار مبتلا به بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست میتواند بند مربوطه را خم کند ولی در صورت عدم درمان ممکن است پس از چند روز بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست تبدیل به بریدگی کامل شده و توانایی خم شدن بند مربوطه از بین برود.

پس در هر زخمی که در سطح کفی انگشتان یا کف دست و یا مچ دست بوجود میاید باید بیمار تحت عمل جراحی قرار گیرد.

در حین جراحی پزشک (بهترین دکتر جراح دکتر وریانی در تهران) معالج داخل و عمق زخم را بطور کامل بررسی میکند. اگر بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست ناقص بوده و کمتر از 50 درصد کلفتی تاندو بریده شده باشد لبه بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست را صاف میکند تا به بافت های اطراف گیر نکند و در صورتیکه بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست بیش از 50 درصد باشد آنرا میدوزد.

دوختن بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست عمل جراحی بسیار مهم و دقیقی است بخصوص وقتی که بریدگی تاندون ها در ناحیه دوم کف دست باشد.

ناحیه دوم یا زون دوم کف دست به ناحیه ای اطلاق میشود که از وسط بند میانی هر انگشت شروع شده و تا مفصل متاکارپوفالانژیال همان انگشت یعنی حدودا یک سوم دیستال کف دست امتداد میابد. در ناحیه دوم بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست از زیر پولی های مهمی عبور میکنند و اگر ترمیم جراحی آنها با کوچکترین خطایی همراه باشد ممکن است نتیجه درمان رضایت بخش نباشد.

همچنین در درمان بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست در این ناحیه انگشتانی که تاندون های آنها صدمه دیده اند باید تحت نظر یک فیزیوتراپ مجرب و با روش های مخصوصی حرکت داده شوند تا تاندون های ترمیم شده به یکدیگر و یا به پولی ها نچسبند.

اگر بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست در منطقه دوم باشد و بیمار بعد از 3-2 هفته دیر برای درمان مراجعه کند امکان ترمیم مستقیم دو سر تاندون وجود نداشته و پزشک معالج مجبور میشود تا از روش های پیچیده تری مانند پیوند تاندون استفده کند.

در این موارد در صورتی که پولی ها هم آسیب شدید دیده باشند پزشک معالج مجبور میشود تا در یک مرحله پولی را ترمیم کند و پس از سه ماه با عمل جراحی دوم پیوند تاندونی را انجام دهد.

مسلما نتایج این اعمال جراحی تاخیری به خوبی جراحی هایی که بلافاصله بعد از بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست انجام میشود نیستند پس ترمیم بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست بخصوص در ناحیه دوم باید هر چه زودتر انجام شوند.

نکته مهم اینست که هر زخمی هر چند کوچک و حتی اگر به اندازه چند میلیمتر باشد میتواند به قدر کافی عمقی باشد بطوریکه بتواند به بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست آسیب وارد کند.

بیماری که دچار زخم سطح کفی انگشت و کف دست میشود نباید به سهولت از آن بگذرد و یا عدم حرکت انگشت را به حساب درد ناشی از زخم بگذارد و حتی اگر حرکات انگشت طبیعی هم باشد باید برای معاینه به پزشک مراجعه کند.

بیماران مبتلا به بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست  می توانند برای درمان بریدگی تاندون های فلکسور یا خم کننده انگشتان دست خود به بهترین مرکز جامع ارتوپدی و فوق تخصص زانو در تهران (دکتر وریانی)  مراجعه کرده واز بهترین و جدید ترین و پیشرفته ترین روش های درمانی این مرکز استفاده کنند.

  • اطلاعات بیشتر….

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با هر کدام از مقاله های زیر بر روی آن ها کلیک کرده ومقاله موردنظر را مطالعه کنید.

رگ به رگ شدن مفصل وسطی انگشت دست و درمان آن

                                                     درمان رگ به رگ شدن شست دست

                                                                                     درمان شکستگی متاکارپ در کف دست

منبع:ایران ارتوپد

تماس