درمان تنگی کانال نخاع

مهم ترین علائم و نشانه بالینی در تنگی کانال نخاع لنگش عصبی (Neurogenic claudication) می باشد. بدین صورت که بیمار در حالت استراحت درد ندارد، اما تنگی کانال نخاع  با راه رفتن بتدریج دچار درد کمر و اندام تحتانی می شود. درد و بی حسی بیمار با ایستادن بهتر نمی شود. زمانیکه بیمار به جلو خم می شود و یا می نشیند درد وی کاهش می یابد. بیمار کم کم یاد می گیرد که برای بهبود درد باید بنشیند و یا به جلو خم شود. گاه برای رسیدن به مقصد مجبور است چندین بار بنشیند.

برای مشــاهده فـیلم آموزشی بر روی لیــنک زیر کلــیک کنید

درمان تنگی کانال نخاع

تماس