Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

Warning: Illegal string offset 'box_nolink' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 439

Warning: Illegal string offset 'box_post_keywords' in /home3/varianii/public_html/wp-content/plugins/SmartLinks/seo-smart-links-business.php on line 462

post_image

پای ضربدری و یا ژنو والگوم به حالتی گفته می شود که زانو ها به یکدیگر چسبیده و قوزک پاها از همدیگر فاصله دارند و فضای موجود بین مچ پا و قوزک ها بیشتر از حد طبیعی است.

زانوی ضربدری یکی از انواع تغییر شکل های زاویه دار زانو است که در آن ران ها به هم نزدیک می شوند و قوزک های داخلی از هم فاصله می گیرند و در نتیجه نمایی شبیه ضربدر در پا ایجاد می کنند.

درمان جراحی پای ضربدری

اگر کودک شما زانوی ضربدری دارد جراحی غالباً مورد نیاز نیست. در ۹۹% از موارد، این عارضه بطور طبیعی رفع می گردد. اما اگر این وضعیت تا دوره نوجوانی و سن بلوغ ادامه داشته باشد (در این زمان فاصله قوزک های پا فرد سه اینچ و بیشتر باشد) دیگر تقویت کننده های مداخله گر و پر خرج، کفش های تعدیل شده و استفاده از تمرینات اصلاحی ضمانتی را ایجاد نخواهند کرد.

بنابراین عمل جراحی بهترین روش درمان بحساب می آید و شامل استفاده از بست های آهنی در قسمت داخلی و بالایی درشت نئی و صفحه رشد دیستال ران قبل از بلوغ اسکلتی و یا استوتومی( برش استخوان، جدا کردن و خارج کردن قسمتی از آن) بالای کندیل ران بعد از بلوغ اسکلتی است.

منبع:دکتر شجاعی

مقالات مرتبط

  • پیچ خوردگی مچ پا : علائم و درمانپیچ خوردگی مچ پا : علائم و درمان
  • درمان درد سیاتیک و دیسک کمر با تزریقدرمان درد سیاتیک و دیسک کمر با تزریق
  • علل زانوی ضربدری و درمان زانوی پرانتزیعلل زانوی ضربدری و درمان زانوی پرانتزی
  • پیشگیری از درد سیاتیک و درمان آنپیشگیری از درد سیاتیک و درمان آن
  • تشخیص و درمان پیچ خوردگی مچ پاتشخیص و درمان پیچ خوردگی مچ پا
  • درمان های جدید دیسک کمر و سیاتیکدرمان های جدید دیسک کمر و سیاتیک
Share →
Call Now Buttonتماس