درمان سندرم پاتلوفمورال

درمان درد پاتلوفمورال اغلب با اقدامات ساده آغاز می شود. تا جاییکه امکان داره به زانویتان استراحت دهید. از هرگونه فعالیتی که درد را افزایش می دهد، پرهیز کنید. مثل بالا رفتن از پله. اگر لازم باشد، از مسکن های بدون نیاز به نسخه استفاده کنید، مثل استامینوفن، ایبوپروفن یا ناپروکسن.

فیزیوتراپی

ممکن است درمان فیزیوتراپی توصیه شود:

تمرینات توانبخشی: تمرینات ورزشی خاص می تواند عضلاتی که زانوها را حمایت کرده و همترازی اندام را کنترل می کنند مثل عضلات چهار سر ران، همسترینگ و عضلات اطراف لگن(به خصوص عضلات دور کننده لگن) را تقویت نمایند.
بریس های حمایتی: بریس زانو یا زانو بند به حفاظت زانو کمک کرده و تنظیم کشکک زانو را بهبود می بخشد.
بستن باند: فیزیوتراپیست در صورت لزوم به شما نشان می دهد چطور زانویتان را باندپیچی کنید تا درد کاهش یافته و بتوانید ورزش کنید.
یخ گذاشتن: گذاشتن یخ روی زانو بعد از ورزش کردن می تواند مفید باشد.
ورزش های زانو دوست: در طول دوره درمان فعالیتهای خود را به ورزش هایی محدود کنید که برای زانو آسان تر هستند. مثل دوچرخه سواری و شنا.

جراحی و دیگر روشهای درمانی

اگر درمانهای غیر ورزشی موثر واقع نشد ممکن است پزشک راه های زیر را پیشنهاد کند:

آرتروسکوپی: در طول این فرایند پزشک یک آرتروسکوپ- یک وسیله شبیه خودکار و نازک که به دوربین مجهز است- را از طریق یک برش کوچک وارد زانو می کند. تجهیزات جراحی از طریق آتروسکوپ به محل مورد نظر فرستاده می شوند و قطعات غضروف آسیب دیده خارج می گردند.
تنظیم مجدد: در موارد شدید جراح برای تنظیم مجدد زاویه کشکک زانو یا برداشتن فشار موجود روی غضروف ممکن است زانو را جراحی باز کند.

تماس