درمان شکستگی استخوان های کف پا

متاتارس ها پنج استخوان باریک و بلند در کف پا هستند. در انتهای متاتارس ها بند های انگشتان پا متصل میشوند. در لحظات اولیه بعد از شکستگی استخوان متاتارس و قبل از رسیدن بیمار به پزشک میتوان اقدامات زیر را انجام داد
  • بیمار باید از گذاشتن کف پا بر روی زمین اجتناب کند
  • دراز کشیده و پای خود را بالا نگه میدارد
  • با استفاده از کیسه حاوی خرده های یخ محل ضربه را سرد میکند
  • با یک باند کشی محل درد و تورم را میبندد
  • برای کاهش موقت در میتوان از استامینوفن یا یک داروی ضد التهاب مانند ناپروکسن استفاده کرد

 درمان شکستگی استخوان های کف پا

  • در شکستگی های بدون جابجایی درمان میتوان بصورت گچ گیری کف و مچ پا و ساق باشد و یا ممکن است پزشک معالج از آتل یا اسپلینت برای درمان استفاده کند.
  • در شکستگی های جابجا شده پزشک معالج بعد از بیحسی یا بیهوش کردن بیمار ابتدا اقدام به جااندازی بسته شکستگی میکند. اگر جااندازی موفقیت آمیز باشد مرحله بعدی درمان استفاده از گچ گیری برای ممانعت از جابجایی مجدد است. پس از آن پای بیمار حدود 6-4 هفته در گچ باقی میماند تا شکستگی متاتارس جوش بخورد.
  • اگر پزشک معالج نتواند با جااندازی بسته قطعات شکسته شده را در وضعیت مناسبی قرار دهد ممکن است نیاز به جااندازی باز یعنی عمل جراحی وجود داشته باشد. در این موارد به توسط عمل جراحی پوست شکافته شده و قطعات شکسته شده در زیر دید مستقیم جراح در موقعیت مناسب در کنار یکدیگر قرار میگیرند و سپس برای ممانعت از جابجایی مجدد از وسایلی مانند پین، پیچ، وایر یا پلاک استفاده میشود. بعد از جراحی معمولا برای محافظت بیشتر پا از یک آتل یا اسپلینت استفاده میشود.
  • در مدتی که شکستگی هنوز جوش نخورده بیمار باید از وزن گذاشتن روی پا اجتناب کند تا قطعات شکسته شده متاتارس حرکت نکرده و فرصت داشته باشند تا به یکدیگر جوش بخورند. در این مدت بیمار معمولا برای راه رفتن از دو عصای زیر بغل استفاده میکند. بعد از جوش خوردن شکستگی بیمار میتواند بتدرج در عرض چند هفته به فعالیت های قبلی برگردد. بازگشت به فعالیت های ورزشی مستلزم بازپروری بیشتر و انجام تمریناتی برای افزایش دامنه حرکات به مفاصل کف و مچ پا و تقویت عضلات ناحیه میباشد.
  • در صورتیکه شکستگی باز باشد بیمار باید هر چه زودتر مورد عمل جراحی قرار گیرد.

منبع:ایران ارتوپد

تماس