علل و بیماری های مختلفی می تواند زمینه ساز کیفوز( قوز پشتی) باشد .گاه ممکن است بیماری هایی که باعث درگیری مهره ها می شود سبب تغییر درانحنای مهره ها شود.

حرکات اصلاحی مناسب کیفوز( قوز پشتی)

زمانی که می ایستید، می‌خوابید، راه می‌روید و یا می‌نشینید، باید حالت بدنتان را بررسی کنید. معمولاً ما قسمت فوقانی کمر و شانه‌هایمان را خم می‌کنیم تا از درد گرفتن کمرمان جلوگیری کنیم. اما وضعیت بدن شما بر ستون فقراتتان تأثیر می‌گذارد. حتی اگر گودی کمرتان درد می‌گیرد، مطمئن شوید که صاف نشسته اید، ایستاده‌اید، یا خوابیده اید.

مطالعه مقاله درمان قوز پشتی (کلیک کنید)

مقالات مرتبط

  • اثرات دارویی باکلوفن و سلکوکسیباثرات دارویی باکلوفن و سلکوکسیب
  • درد عضلانی بعد از ورزشدرد عضلانی بعد از ورزش
  • عمل جراحی بینیعمل جراحی بینی
  • اثرات دارویی پردنیزولون و متوکاربامولاثرات دارویی پردنیزولون و متوکاربامول
  • ناپروکسین (Naproxen)ناپروکسین (Naproxen)
  • روش جراحی بینیروش جراحی بینی
Share →
Call Now Buttonتماس