درمان نرمی غضروف. کندرومالاسی کشکک

آیا با انجام نرمش میتوان از پیشرفت نرمی غضروف کشکک جلوگیری کرد؟

کندرومالاسی یا نرمی غضروف کشکک بیماری شایع و یکی از علل عمده دردهای جلو زانو بخصوص در جوانان و افراد میانسال است. علت بروز این بیماری طیف وسیعی از مشکلات بیومکانیک در اطراف زانو و ران از اختلالات عضلات ران تا تغییر شکل های استخوان های اطراف مفصل زانو است ولی برون ده همه آنها دردی آزار دهنده در جلوی زانو است که ممکن است با صدا دادن زانو هم همراه باشد.

 علائم نرمی کشکک زانو را میتوان در غالب اوقات با انجام یک سری اقدامات طبی و غیر جراحی از بین برده و یا حداقل کاهش داد. بندرت و در مواردی که این اقدامات پاسخ درمانی مناسبی را به همراه ندارند بیمار ممکن است نیاز به عمل جراحی پیدا کند.

مهمترین اقدام جهت کاهش علائم کندرومالاسی و نرمی غضروف، تقویت عضلات ران بخصوص عضله چهارسر یا همان عضله ای است که در جلوی ران قرار گرفته است.

زانو بند در کوتاه مدت میتواند با گرم کردن مفصل زانو درد ناشی از بیماری را تخفیف دهد و در درمان نرمی کشکک زانو موثر باشد. با این حال توصیه میشود از آن فقط در کوتاه مدت استفاده شده و در دراز مدت برای رهایی از مشکلات بیماری بیشتر از نرمش های طبی که موجب تقویت عضلات چهارسر میشوند استفاده کرد.

منبع:ایران ارتوپد

تماس