درمان های فیزیکی خار پاشنه

خار پاشنه پا اگرچه به عنوان یکی از علل شایع درد زیر پاشنه پا در نظر گرفته می‌شود، ولی باید دانست خار پاشنه پا یک علت واقعی درد نیست بلکه با درد همراهی می‌کند و خود آن ناشی از یک حالت بیمار گونه در کف پاست که در مراحل درمان خار پاشنه پا رفع می شود.

برای فهم علت تشکیل آن باید ساختمان کف پا را در نظر گرفت. کف پا یک قوس طولی از عقب به جلو دارد یعنی پاشنه پا و انگشتان روی زمین هستند و وسط کف پا بالاتر از سطح زمین است و یک قوس به سمت بالا تشکیل می‌دهد.

برای مشاهده فیلم آموزشی درمان های فیزیکی خار پاشنه بر روی لینک زیر کلیک کنید

درمان های فیزیکی خار پاشنه

تماس