درمان های موثر شکستگی استخوان ساق پا

در درمان شکستگی استخوان ساق پا پزشک معالج در اکثر اوقات فقط اقدام به جااندازی و درمان شکستگی استخوان ساق پا درشت نی میکند و کاری با شکستگی استخوان ساق پا نازک نی ندارد. شکستگی استخوان ساق پا نازک نی معمولا بدون درمان خودش جوش میخورد و در صورتی هم که جوش نخورد مشکل خاصی در عملکرد ساق ایجاد نخواهد کرد.

ممکن است قطعات شکسته شده استخوان نازک نی با کمی جابجایی جوش بخورند که این هم مشکلی برای بیمار ایجاد نخواهد کرد. در مواردی بخصوص در شکستگی های قسمت های بالایی و یا پایینی استخوان درشت نی ممکن است پزشک معالج علاوه بر استخوان درشت نی، نازک نی ( فیبولا) را هم جااندازی و فیکس کند.

درمان شکستگی های ساق ممکن است با روش های غیر جراحی با جراحی انجام شود.

درمان بدون جراحی شکستگی استخوان ساق پا

در مواردی که شکستگی بدون جابجایی است یعنی قطعات شکسته شده نسبت به هم حرکت نکرده اند باید از جابجا شدن شکستگی تا وقتی قطعات به هم جوش میخورند جلوگیری کرد. در این موارد درمان شکستگی استخوان ساق پا به صورت گچ گیری است. کف پا و ساق بیمار تا مفصل زانو گچ گیری میشود ( به نحوی که بیمار بتواند زانوی خود را خم و راست کند) و به بیمار توصیه میشود با کمک عصای زیر بغل راه برود و پای شکسته شده را هم بر زمین قرار دهد.

بر حسب شدت شکستگی و وضعیت بیمار، گچ پس از 12-6 هفته خارج شده و نرمش های خاصی جهت بدست آوردن دامنه حرکات مچ پا و تقویت عضلات ساق انجام میشود. در چند هفته اولی که ساق بیمار در گچ قرار دارد پزشک معالج چند بار از آن رادیوگرافی به عمل میاورد تا مطمئن شود شکستگی استخوان ساق پا جابجایی پیدا نخواهد کرد.

جراحی شکستگی استخوان ساق پا با استفاده از میله داخل استخوانی

میله داخل استخوانی وسیله استاندارد برای فیکس کردن شکستگی های ناحیه وسطی استخوان درشت نی است. در مواردی که شکستگی استخوان ساق پا جابجایی دارد یعنی قطعات شکسته شده نسبت به هم حرکت کرده و جابجا شده اند، درمان بصورت عمل جراحی است.

به این صورت که در اطاق عمل و پس از بیهوشی یا بیحسی، ابتدا قطعات شکسته شده بصورت بسته جااندازی شده و سپس پزشک معالج با شکاف طولی چند سانتیمتری که در جلوی زیر زانو میدهد سوراخی را در قسمت های بالایی استخوان درشت نی ایجاد کرده و از طریق آن میله داخل استخوانی Intramedullary nail را به درون کانال استخوان تیبیا ( درشت نی) میفرستد. این میله تمام طول کانال استخوانی از بالا تا پایین استخوان درشت نی را طی کرده و قطعات شکسته شده را محکم در کنار یکدیگر قرار میدهد.

این میله یا نیل داخل استخوان در بالا با دو پیچ و در پایین هم با دو پیچ به استخوان درشت نی متصل و محکم میشود. تمامی این مراحل با استفاده از دستگاه های رادیوگرافی خاصی بنام فلوروسکوپی انجام شده و پزشک معالج مراحل جااندازی و گذاشتن میله داخل استخوانی را با استفاده از اشعه ایکس و روی مانیتور دستگاه کنترل میکند. به کل این مراحل و روش گفته شده جااندازی بسته و تثبیت با میله داخل استخوانی Closed intramedullary nailing میگویند.

منبع:ایران ارتوپد 1 . 2

تماس